University of Twente Student Theses

Login

Onzekerheid beekpeilen bij herinrichting

Keim, Larisse E. (2014) Onzekerheid beekpeilen bij herinrichting.

[img] PDF
3MB
Abstract:Het Waterschap Peel & Maasvallei richt beken opnieuw in om de intrinsieke ecologische waarde van de beek te herstellen. Na de herinrichting van deze beken constateert men echter een ander waterpeil dan aanvankelijk ontworpen is. Hogere waterpeilen kunnen zorgen voor overlast. Structureel hogere waterstanden geven een hoog grondwaterpeil, hierdoor treden natschades bij landbouw op. Het risico op inundatie is groter en de ecologische doelen die men heeft beoogd kunnen door een te hoog peil niet bereikt worden. Het Waterschap wil om deze redenen hogere waterstanden voorkomen en graag inzicht verkrijgen in de onzekerheden van de beekpeilen bij herinrichting. De onzekerheden van de parameters stromingsweerstand, afvoer en bodembreedte worden in beeld gebracht door middel van een gevoeligheid- en onzekerheidsanalyse. De Monte-Carlo methode is een goede analysemethode wanneer men te maken heeft met een onzekerheid in invoer. De theoretische beek waarbij de analyse wordt uitgevoerd, is tot stand gekomen door een nieuwe profielbepalingstool. Deze tool geeft opties voor dwarsprofielen op basis van randvoorwaarden. Van een gemiddelde beek met een afvoer van een 0.5 m3/s, bodembreedte 1.5 m en een stromingsweerstand (KStrickler) van 20 m⅓/s is uitgegaan in dit onderzoek. Een verschil van waterstand tussen ontwerp en realiteit komt niet alleen door de invoeronzekerheden. Het blijkt dat de dwarsprofielmogelijkheden binnen SOBEK voor verschillende waterstanden zorgen. Wanneer de invoer identiek is en alleen het type dwarsprofielinvoer gewijzigd wordt, resulteert dit toch in een andere modeluitkomst. De gemiddelde beek is gemodelleerd in de nieuwe SOBEK 3 Suite. Rond dit model zijn twee scripts geschreven die snel waterstanden kunnen berekenen met verschillende invoerparameters. De scripts zijn zodanig aangepast dat een Monte-Carlo analyse in SOBEK 3 mogelijk is. Uit de analyse komt naar voren dat de onzekerheid van de stromingsweerstand en de afvoer een sterke invloed hebben op de waterpeilen. De bodembreedte zorgt voor vrijwel geen verandering in waterstand. De resultaten laten zien dat de onzekerheid in de waterpeilen vrij groot is. Zelfs wanneer de theoretische beek met een buffer van 30 centimeter is ontworpen, is er toch een kans van circa 8 % dat de beek overloopt bij een maatgevende afvoer. Men moet rekening houden met afwijkingen in de gemodelleerde waterpeilen uit SOBEK. Uit verder onderzoek zal moeten blijken of andere parameters onzekerheid toevoegen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Watgerschap Peel en Maasvallei, Nederland
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/65868
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page