University of Twente Student Theses

Login

Businessmodel voor samen stoken op streekhout

Schipper, Marlien (2013) Businessmodel voor samen stoken op streekhout.

[img] PDF
1MB
Abstract:Het landschap in de Achterhoek behoeft onderhoud. De overheid houdt zich steeds minder bezig met het onderhoud en de ontwikkeling van natuur en landschap, waarbij subsidieregelingen worden afgebouwd. Het project Samen Stoken op Streekhout (SSOS) slaat de handen ineen door zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor het landschapsonderhoud ten behoeve van houtwallen. Houtwallen zijn lijnvormige beplantingen met bomen en/of struiken, die vaak begrenzingen vormen. Deze erfafscheidingen zijn landschappelijk en ecologisch van bijzondere betekenis. Ze moeten echter wel regelmatig gekapt of gesnoeid worden. Versnippering en afvoer van snoeihout uit houtwallen kost veel geld, waardoor onderhoud soms achterwege blijft. Vijf landschapsbeherende organisaties willen het in stand houden van de houtwallen realiseren door de houtsnippers die bij het onderhouden van houtwallen vrijkomen te verkopen in de vorm van duurzame warmte. Op het moment hebben de organisaties behoefte aan een businessplan, terwijl nog niet overeengekomen is hoe alles er precies uit moet gaan zien. Het project en de samenwerking moet verder vorm gegeven worden, waarbij een businessmodel kan helpen. Daarom is de onderzoeksvraag van dit rapport: ‘Wat zijn de belangrijkste elementen voor het project Samen Stoken op Streekhout in termen van een businessmodel en hoe kunnen deze geïntegreerd worden?’ De doelstelling van het rapport is het ontwikkelen van een goed en bruikbaar businessmodel, waarmee de verschillende partijen kunnen communiceren en hun strategische keuzes kunnen analyseren. Johnson, Scholes, en Whittington (2008) geven aan dat een businessmodel beschrijft hoe product, dienst en informatie stromen en de rol van deelnemende partijen. Voor het ontwikkelen van het businessmodel is in het onderzoek gebruik gemaakt van het business model canvas van Osterwalder en Pigneur (2010), een raamwerk waarin negen bouwstenen worden onderscheiden: klantsegmenten, waardeproposities, kanalen, klantrelaties, inkomstenstromen, key resources, kernactiviteiten, key partners en kostenstructuur. Aan de hand van een data-analyse komen voor elke bouwsteen enkele belangrijke elementen naar voren. De waardepropositie bestaat uit landschapsonderhoud en duurzame warmte; het klantsegment bestaat uit grotere gebouwen; kanalen zijn netwerken, transport en een website; klantrelaties worden leuk gemaakt door persoonlijk benadering en door de klant met het landschap te verbinden. De key partners zijn de samenwerkende partijen zelf; zij beheren kleine landschapselementen als houtwallen. Verder zullen MKB’ uit de regio betrokken worden bij het project. De key resources zijn houtsnippers en een landschapsbeheersysteem, waarin logistiek van kernactiviteiten geregeld kan worden zoals transport en het installeren en onderhouden van kachels. De elementen kunnen geïntegreerd worden door ze goed in beeld te brengen zodat ze op elkaar afgestemd kunnen worden. Indien elementen een negatieve invloed hebben op elkaar of botsen, dan bestaat de kans dat hele model niet meer functioneert. Uit het businessmodel in dit rapport lijken geen conflicten te zijn tussen elementen. Het in het rapport gepresenteerde businessmodel kan op elk moment aangepast en opnieuw getest worden door de projectleiders. Veel succesvolle ondernemingen veranderen hun aanvankelijk model ook. Elementen van businessmodellen beïnvloeden elkaar over tijd, waarvoor een flexibel model vereist is.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (50645)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66005
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page