University of Twente Student Theses

Login

Welke criteria nemen personen in overweging bij het beoordelen van een phishing e-mail

Mol, L. (2014) Welke criteria nemen personen in overweging bij het beoordelen van een phishing e-mail.

[img] PDF
1MB
Abstract:In dit onderzoek wordt de volgende onderzoeksvraag behandeld: Welke criteria nemen personen in overweging bij het beoordelen van een phishingmail? Voor het beantwoorden van deze vraag is een hardop denk onderzoek uitgevoerd met 24 werknemers van de Universiteit Twente, werkzaam binnen verschillende afdelingen. Vanuit de theorie blijkt dat vertrouwen een grote rol speelt bij het al dan niet overgaan tot online transacties en het overhandigen van financiële gegevens. Het vertrouwensmodel van Mayer leert ons dat welwillendheid, bekwaamheid en integriteit belangrijke factoren zijn van vertrouwen. Tevens spelen uiterlijk design en informatiedesign en structuur een grote rol voor online betrouwbaarheid. Op basis van deze achtergrondtheorie, zijn inhoudelijke, estetische, organisatorische en veiligheidscodes opgesteld, en is er door middel van het coderen en analyseren van hardopdenkprotocollen gekeken welk van deze criteria door de respondenten werden meegenomen bij het beoordelen van een vanuit de naam van de ING bank verstuurde phishing e-mail. Voor elk van de opgestelde inhoudelijke, estetische, organisatorische en veiligheidscodes, is geconcludeerd dat respondenten deze kenmerken in overweging namen bij het beoordelen van phishingmail. Naast deze bevindingen gaat het onderzoek nog een stuk verder en kijkt of variatie in de mate van dwang van de e-mail zorgt voor verschillen in de kenmerken die respondenten in overweging nemen. Hieruit is naar voren gekomen dat bij meer dwang, efficiëntie, veiligheid en identiteit meer in overweging worden genomen, tevens bleek dat respondenten bij een hogere mate van dwang meer gedachten uitspraken en eerder geneigd waren om een keuze te maken. Tot slot is het verschil tussen 3 groepen respondenten onderzocht, namelijk de respondenten die expliciet de keuze maken niet op de e-mail in te gaan, respondenten die geen explicitiete keuze maken, en respondenten die besluiten wel op de e-mail in te gaan. Hier is duidelijk geworden dat respondenten die geen keuze maken en besluiten wel op de e-mail in te gaan, veiligheidsaspecten niet in overweging nemen bij het beoordelen van de e-mail. Het lijkt er dus op dat deze respondenten geen veiligheidsproblemen waarnemen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:70 social sciences in general, 88 social and public administration
Programme:Management Society and Technology BSc (56654)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66020
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page