University of Twente Student Theses

Login

Onderzoek naar het gedrag van composietplaten onder schokgolfbelasting

Bouwhuis, Arno (2009) Onderzoek naar het gedrag van composietplaten onder schokgolfbelasting.

[img] PDF
2MB
Abstract:Het onderzoek naar composietplaten onder schokgolfbelasting is een experimenteel, verkennend onderzoek geweest, om de schadeontwikkeling, de doorbuiging en het bezwijken van composietplaten onder schokgolfbelasting te vergelijken met composietplaten die statisch belast worden. De centrale vraag van het onderzoek is in hoeverre het gedrag van composietplaten onder schokgolfbelasting te verklaren is door deze te vergelijken met het gedrag van composietplaten onder statische belasting. Daarvoor is eerst de theorie rond composietplaten, laminatenanalyse en dynamisch gedrag bestudeerd. Er zijn diverse berekeningen gemaakt rondom de doorbuiging van de composietplaten onder statische belasting en het dynamisch gedrag gedurende de schokgolfbelasting. Het doel hiervan was om de uitkomsten van de berekeningen te vergelijken met de resultaten van de experimenten. Voor deze experimenten zijn twintig composietplaten gemaakt, acht voor de statische proeven en twaalf voor de proeven met de schokgolfbelasting. Eerst zijn de proeven met de statische belasting uitgevoerd, de belangrijkste resultaten hiervan zijn de schadeontwikkeling gedurende de belasting, waarvan foto’s en filmopnames zijn gemaakt, en de vergelijking met de berekende doorbuiging. Het bleek dat de berekende doorbuiging niet goed overeenkwam met de doorbuiging die bij de proeven met de statische belasting is waargenomen. Door het grote aantal parameters bij composietplaten blijkt het niet eenvoudig om de doorbuiging nauwkeurig te berekenen, de berekende doorbuiging is dus slechts een indicatie van de werkelijke doorbuiging. Vervolgens zijn de proeven met de schokgolfbelasting uitgevoerd, het belangrijkste resultaat hiervan is inzicht in de wijze waarop de schade aan de composietplaat zich ontwikkeld. Bij deze proeven bleek het, ondanks diverse inspanningen, helaas niet mogelijk om de doorbuiging te meten. Toch is er een goed beeld gekregen van de schadeontwikkeling. Uiteindelijk is de schade aan de platen zowel met het blote oog, als met een microscoop bestudeerd. De schade aan de composietplaten is op een systematische wijze verwerkt in een tabel en er is een globaal schadebeeld opgemaakt voor de twee verschillende vormen van belasten, en deze zijn vervolgens met elkaar vergeleken. Het belangrijkste resultaat van deze vergelijking is dat de schadeontwikkeling grotendeels overeen blijkt te komen en slechts op een aantal punten afwijkt. De schade begint bij beide vormen van belasten met microscheurtjes in de matrix en vervolgens ontstaan er vanaf de randen plekken van delaminatie die zich naar het midden toe uitbreiden. Wat volgt zijn scheurtjes die zich op het oppervlak begeven, wat vaak gepaard gaat met vezels die uit de matrix loskomen. Het bezwijken van de platen is wel verschillend, hoewel dit verschil zeer waarschijnlijk wordt veroorzaakt door de verschillende manier van inklemmen. Verder blijkt dat de composietplaten beter bestand zijn tegen een zeer korte, maar zeer hoge belasting, de schokgolfbelasting, dan tegen een langdurige, maar lagere belasting, de statische belasting.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66040
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page