University of Twente Student Theses

Login

Schadeberekening HIS-SSM en de WaterSchadeSchatter : wat zijn de empirische verschillen tussen deze modellen

Vreeken, Wouter (2013) Schadeberekening HIS-SSM en de WaterSchadeSchatter : wat zijn de empirische verschillen tussen deze modellen.

[img] PDF
5MB
Abstract:De doelstelling van dit verslag is het verklaren van de empirische verschillen tussen HIS-SSM en de WaterSchadeSchatter. Beide zijn modellen die in staat zijn de schade ten gevolge van waterstanden te berekenen. In het onderzoek stonden de volgende deelvragen centraal: hoe werken de modellen, hoe gaan de beide modellen om met directe schade in de berekening, hoe gaan de beide modellen om met indirecte schade in de berekening en wat voor invloed heeft de mate van detaillering van de invoerkaarten op het schadebedrag? De aanleiding van het onderzoek is dat beide modellen bij dezelfde doorbraak totaal verschillende schadebedragen berekenen. In dit onderzoek wordt het verschil in grootte van het schadebedrag verklaard aan de hand van casussen van doorbraken bij Zoetermeer en Schoonhoven. In de eerste onderzoeksvraag wordt de werking van beide modellen uiteengezet. Bij de uitwerking van deze deelvraag wordt in eerste instantie nog geen vergelijking gemaakt tussen de beide modellen. Deze deelvraag moet ter ondersteuning bieden bij het beantwoorden van de overige deelvragen. In de deelvragen betreffende directe schade, indirecte schade en detailniveau worden de beide modellen vergeleken en wordt gekeken waardoor de verschillen ontstaan met behulp van de werking van de modellen. Binnen de werking van de modellen wordt ook gekeken naar de verschillende mogelijkheden tot aanpassing van het model en wat voor invloed deze hebben op het totale schadebedrag. Hieruit blijkt dat bij de WaterSchadeSchatter de inundatieduur een grote invloed heeft op de totale schade. Bij een langere inundatieduur ontstaan nieuwe categorieën waar schade ontstaat en neemt de schade bij andere categorieën toe. Bij HIS-SSM blijkt de stroomsnelheid een grote invloed te hebben op de totale schade. Bij een stroomsnelheid onder de 2 m/s verandert er niets aan het schadebedrag. Wanneer de stroomsnelheid toeneemt naar een snelheid boven de 2 m/s dan neemt de schade bij een casus bij Zoetermeer direct met ongeveer 175% toe en blijft deze hetzelfde. Deze toename heeft overigens alleen effect op de wooncategorieën binnen het model. Men gaat er binnen het model vanuit dat dit omslagpunt ervoor zorgt dat huizen weggevaagd kunnen worden. Uit alle resultaten blijkt dat het grootste verschil tussen de beide modellen niet in kleine details zit, maar in de hoofdlijnen waarin het model is opgezet. De WSS is een model dat zich uitstekend leent voor zeer gedetailleerde berekeningen van de schade door zijn gedetailleerde landgebruikskaart met een celoppervlak van 0,5m bij 0,5m. Alle schade wordt dan ook berekend op basis van deze gedetailleerde kaart. Doordat deze kaart zo gedetailleerd is, kan het moeilijker omgaan met invoer die minder gedetailleerd is. Dit komt omdat er bij minder gedetailleerde invoer op grote oppervlakten een waterstand wordt gegenereerd terwijl deze bij gedetailleerde kaarten niet op dit oppervlak aanwezig zal zijn. Op andere plekken wordt er juist geen waterstand gegenereerd terwijl deze wel aanwezig is. Dit kan een grote invloed hebben op de schade.. De WaterSchadeSchatter is uitermate geschikt voor het berekenen van de schade bij een wateroverlast van enkele centimeters hoog. Het model is niet gemaakt om de schade van overstromingen met hoge waterstanden te berekenen. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de schades die worden berekend zijn gebaseerd op herstelkosten van onder andere keukenkasten en meubilair. Binnen dit model gaat men er niet vanuit dat gebouwen daadwerkelijk vervangen moeten worden omdat wateroverlast het gebouw heeft doen laten instorten. Een groot voordeel van de WaterSchadeSchatter ten opzichte van HIS-SSM is dat de WaterSchadeSchatter de duur van de overlast meeneemt in de berekening. Ook wordt de hersteltijd voor bebouwing en wegen in de berekening meegenomen. HIS-SSM kan beter omgaan met hoge waterstanden dan de WaterSchadeSchatter. HIS-SSM is namelijk gemaakt om overstromingen van enkele meters hoog door te berekenen. De schades aan gebouwen zijn dan ook gebaseerd op de vervangingswaarde van het betreffende gebouw. Hierbij gaat men er dus vanuit dat gebouwen door het water volledig kunnen instorten. Deze aanname uit zich dan ook in veel hogere schades dan bij de WaterSchadeSchatter Een andere indicatie voor het feit dat HIS-SSM gemaakt is om overstromingen te berekenen is dat het model ook het aantal gewonden en overledenen kan berekenen. Dit is niet van invloed op de schade maar hieruit blijkt wel dat HIS-SSM in de eerste plaats niet gemaakt is voor het bereken van wateroverlast van enkele centimeters hoog. HIS-SSM gebruikt echter wel een stuk minder gedetailleerde kaart dan de WSS. HIS-SSM schaalt alle invoer, welk detailniveau dan ook, op naar een kaart van 100m bij 100m. De meeste kaarten met waterstanden bestaan uit ASCII-tabellen met gedetailleerdere cellen dan 100m bij 100m waardoor bij het opschalen soms op oppervlakten water wordt gegenereerd waar deze in eerste instantie niet aanwezig was of dat er nu geen waterstand is terwijl deze in het oorspronkelijke bestand wel aanwezig was.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Hydrologic, Amersfoort, Nederland
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66335
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page