University of Twente Student Theses

Login

De verkeerskundige staat van de stad. Een onderzoek naar de verandering van de presentatie van het wegennet tussen 2011 en 2013 in de Gemeente Enschede

Gurp, H. van (2014) De verkeerskundige staat van de stad. Een onderzoek naar de verandering van de presentatie van het wegennet tussen 2011 en 2013 in de Gemeente Enschede.

[img] PDF
4MB
Abstract:Het op peil houden van de bereikbaarheid is een van de doelstelling van de gemeente Enschede. Om te controleren of deze doelstelling behaald wordt, moet de bereikbaarheid bepaald worden. Om dit te doen beschikt de gemeente Enschede over een grote hoeveelheid gegevens. Met behulp van deze gegevens kan de prestatie van het wegennet bepaald worden. Op basis van mobiliteitsnota’s van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn indicatoren vastgesteld om de prestatie van het wegennet te meten. Deze indicatoren worden toegepast op de gegevens zodat de prestatie van het wegennet in 2011 en 2013 bepaald kan worden. Voor iedere vervoerswijze is een aparte indicator vastgesteld, daarnaast wordt een indicator gebruikt om te bepalen of de drukte op de wegen in Enschede verandert. Voor automobilisten is gebruik gemaakt van het aantal voertuigverliesuren, hiermee wordt bepaald hoeveel tijd verloren gaat door het wachten bij een verkeersregelinstallatie. Om de prestatie van het wegennet voor fietsers te bepalen wordt gebruikt gemaakt van de wachttijd van de eerst wachtende fietser. Deze indicator geeft aan hoe lang een fietser maximaal moet wachten bij een verkeersregelinstallatie. Voor voetgangers wordt dezelfde indicator gebruikt als voor fietsers. Hierdoor wordt duidelijk hoelang voetgangers maximaal moeten wachten bij een verkeersregelinstallatie. De drukte wordt bepaald door het aantal voertuigen dat de kruising passeert te meten. De gemeente Enschede beschikt wel over informatie over de prestaties van het wegennet voor bussen. Er kan bepaald worden hoeveel bussen te laat aankomen op een kruispunt. Echter doordat reizigersaantallen ontbreken is het effect op de reiziger niet te meten. Om deze reden wordt de prestatie van het wegennet niet bepaald voor busreizigers. Sinds 2011 is de hoeveelheid beschikbare gegevens toegenomen, hierdoor zijn meer indicatoren beschikbaar gekomen voor toekomstige analyses. Een belangrijke indicator voor automobilisten betreft de reistijd tussen twee meetpunten. Indien de afstand tussen meetpunten bekend is, kan ook de snelheid bepaald worden. Deze indicator wordt gebruikt in de meest recente beleidsnota om bereikbaarheid te meten. Daarnaast kunnen ook weersomstandigheden voortaan worden meegenomen als verklaring voor mogelijke verschillen. Als laatste worden algoritmes ontwikkeld om een inschatting te maken van het aantal fietsers dat een verkeersregelinstallatie is gepasseerd. Hierdoor kan voor toekomstige analyses de fietsintensiteit bepaald worden en mogelijk een inschatting gemaakt worden van het aantal verliesuren van fietsers. De resultaten van de indicatoren geven aan dat de hoeveelheid verkeer binnen de gemeente Enschede is toegenomen, desondanks is een verbetering van de indicatoren voor automobilisten, fietsers en voetgangers waargenomen. De hoeveelheid voertuigen per etmaal binnen de gemeente Enschede is toegenomen met 1,9 procent. Op basis van de stijging van het aantal voertuigen wordt een stijging van het aantal voertuigverliesuren verwacht. Het aantal voertuigverliesuren daalt echter, ten opzichte van 2011 is er in 2013 sprake van een daling van 6,5 procent. Ook de indicatoren voor fietsers en voetgangers verbeteren, met respectievelijk 9 procent en 10 procent. Niet op alle wegen in de gemeente Enschede is deze ontwikkeling waar te nemen, de verbeteringen zijn op een aantal hoofdwegen zichtbaar. Op andere hoofdwegen is juist een achteruitgang van indicatoren waar te nemen. Opvallend is de terugloop van de hoeveelheid verkeer op de invalswegen die verbonden zijn met de A35. De effecten van de werkzaamheden zijn duidelijk zichtbaar in de resultaten. Doordat de Oldenzaalsestraat deels is afgesloten is er een sterke afname van de hoeveelheid verkeer. Dezelfde afsluiting zorgt voor een sterke stijging van de hoeveelheid verkeer op de Deurningerstraat, doordat verkeer gebruik maakt van de omleiding over deze hoofdweg. De Kuipersdijk wordt ook sterk beïnvloedt door werkzaamheden. Tijdens werkzaamheden in 2011 2 raakte meetapparatuur beschadigd, waardoor er een stijging van de hoeveelheid verkeer plaats vond in 2013. Bij de indicator voor automobilisten valt het effect op van de werkzaamheden aan de Gronausestraat. Op deze hoofdweg neemt de hoeveelheid verliesuren sterk af, deels veroorzaakt door de verbetering aan twee kruispunten op deze hoofdweg. Ook op de singels neemt hoeveelheid verkeer toe. Op de Kuipersdijk en de Deurningerstraat nemen op deze hoofdwegen de voertuigverliesuren toe. De stijging wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een toegenomen aantal voertuigen per etmaal. Fietsers hoeven vooral op de Zuiderval minder lang te wachten in 2013 ten opzichte van 2011, de wachttijd van de eerst wachtende fietser is afgenomen op deze radiaal met 38 procent. De nieuwe verkeerslichtenregeling op de Ruyterlaan pakt gunstig uit voor fietsers, hierdoor hoeven fietsers binnen de singel minder lang te wachten. Door de sterke daling van de wachttijd etmaal op deze hoofdwegen daalt de wachttijd van de eerst wachtende fietsers over de gehele gemeente. Bij voetgangers wordt op meerdere hoofdwegen een stijging van de wachttijd geconstateerd, slechts op twee hoofdwegen neemt de tijd toe die de eerst wachtende voetganger moet wachten. De stijging van de wachttijd op de Westerval en de Deurningerstraat is beperkt. Op de overige hoofdwegen is er sprake van een daling van de wachttijd van voetgangers. De sterkste daling vindt plaats op de Burgemeester van Veenlaan en binnen de Singel, waardoor de gehele wachttijd voor voetgangers gereduceerd wordt met 10 procent. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de prestatie van het wegennet verbeterd in 2013 ten opzichte van 2011. Een duidelijke oorzaak voor de toegenomen hoeveelheid verkeer is niet beschikbaar, de ontwikkeling is het tegenovergestelde van de provinciale trend. Op landelijk niveau is er wel sprake van een stijgende hoeveelheid verkeer daarnaast is het inwonersaantal van Enschede toegenomen. Deze ontwikkelingen zijn mogelijke oorzaken van de verandering in de hoeveelheid verkeer. De veranderingen in waardes van indicatoren voor automobilisten, fietsers en voetgangers hebben meerdere oorzaken. De belangrijkste oorzaken zijn de veranderingen in de hoeveelheid verkeer, werkzaamheden en projecten met als doel de doorstroming te verbeteren. Hierdoor verbetert de prestatie van het wegennet in de gemeente Enschede, ondanks een toename van het autoverkeer.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66368
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page