University of Twente Student Theses

Login

Invloed klimaatverandering op grondwaterstand in stedelijk gebied.

Baan, Maarten (2014) Invloed klimaatverandering op grondwaterstand in stedelijk gebied.

[img] PDF
3MB
Abstract:Het doel van dit onderzoek is om de invloed van klimaatverandering op de grondwaterstand in stedelijk gebied in beeld te brengen. Dit is belangrijk omdat, wanneer deze invloed bekend is, er dan waar nodig voortijdig maatregelen kunnen worden getroffen om problemen als gevolg van verandering van de grondwaterstand op te vangen. Om de invloed van klimaatverandering in beeld te brengen is de volgende methode gebruikt. Eerst is er met behulp van tijdreeksanalyses de empirische relatie tussen de grondwaterstand enerzijds en neerslag en verdamping anderzijds vastgesteld. Daarna is het model met deze relaties gesimuleerd op basis van neerslag- en verdampingsreeksen die overeenkomen met de eigenschappen van de KNMI’14-klimaatscenario’s. Op basis van deze simulaties zijn betrouwbaarheidsintervallen voor de gemiddelde veranderingen van de grondwaterstand in de gemeentes Almelo, Hoogeveen en Delft opgesteld. Ook is onderzocht of er een verband is aan te tonen tussen de mate van verharding en de mate van verandering van de grondwaterstand. Uit het onderzoek blijkt dat de invloed van klimaatverandering op de grondwaterstand redelijk goed in beeld is te brengen met de gebruikte methode. De methode werkt vooral goed voor steden in het oosten van Nederland, zoals Hoogeveen en Almelo. Dit komt omdat de grondwaterstand hier voornamelijk beïnvloed wordt door neerslag en verdamping. Voor het westen van Nederland geldt dat er ook sprake is van andere invloeden op de grondwaterstand die met deze methode niet in beeld worden gebracht. Zo wordt de grondwaterstand vaak gereguleerd door peilbeheer. Uit het onderzoek blijkt dat de klimaatverandering zorgt voor een toename van de fluctuatie van de grondwaterstand in stedelijk gebied. De hoge grondwaterstand zal door de klimaatverandering stijgen. Dit wordt veroorzaakt door meer neerslag in het winterseizoen. De invloed van de klimaatverandering op de gemiddelde grondwaterstand is minder groot, doordat er in de meeste gevallen sprake is van een stijging van de hoge grondwaterstand en een daling van de lage grondwaterstand. Dit leidt tot grotere fluctuaties, maar het effect op de gemiddelde grondwaterstand zal deels tegen elkaar wegvallen. De lage grondwaterstand zal in de meeste gevallen dalen. Dit wordt veroorzaakt doordat er in alle klimaatscenario’s sprake is van een toename van de verdamping. Daarnaast is er in het GH en WH scenario sprake van een afname van de hoeveelheid neerslag in de zomer. Door deze factoren zal de lage grondwaterstand dalen.Ook kan geconcludeerd worden dat de mate van verharding geen significante invloed heeft op de verandering van de grondwaterstand. Wel is er een verband zichtbaar tussen de mate van verandering en de huidige fluctuatie. Doordat de mate van verharding geen significante invloed heeft op de mate van verandering van de grondwaterstand, kan geconcludeerd worden dat de huidige fluctuatie ook afhangt van andere factoren dan de mate van verharding. De gebruikte methode brengt alleen de invloed van klimaatverandering op lokale schaal in beeld. De grondwaterstand hangt echter ook af van een aantal andere factoren. Zo kunnen regionale grondwaterstromen veranderen doordat het verschil in hoogte van de grondwaterstand tussen verschillende plekken kan veranderen. Daarnaast zal de klimaatverandering ook zorgen voor het stijgen van de zeespiegel, met als gevolg meer zoute indringing langs de kust en een stijging van de grondwaterstand. Ook de afvoer van de Rijn kan veranderen door de klimaatverandering. Deze afvoer heeft invloed op de grondwaterstand. Een verandering van de afvoer kan dus ook leiden tot een verandering van de grondwaterstand. De invloed van klimaatverandering op deze factoren is niet in beeld gebracht.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66373
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page