University of Twente Student Theses

Login

De omgeving in beeld : een uniforme aanpak van stakeholderanalyse binnen Heijmans

Rood, C. (2014) De omgeving in beeld : een uniforme aanpak van stakeholderanalyse binnen Heijmans.

[img] PDF
958kB
Abstract:Omgevingsmanagement is voor (de projecten van) Heijmans zeer belangrijk. Binnen Heijmans wordt de aanzet tot omgevingsmanagement daarom al opgestart in de tenderfase. Door een (beknopte) analyse van de stakeholders van het project, wordt alvast een inschatting gemaakt van mogelijke kansen en risico’s met betrekking tot de omgeving. Er bestaat echter geen uniforme aanpak voor de stakeholderanalyse binnen Heijmans, waardoor bij elk project het wiel opnieuw moet worden uitgevonden. Dit kost veel tijd en geld en tevens bestaat hierdoor geen garantie op een goed resultaat. Er is daarom veel ruimte voor verbetering van het proces. De doelstellingen van dit onderzoek zijn het ontwikkelen van een uniforme aanpak voor het uitvoeren van een stakeholderanalyse die binnen Heijmans kan worden toegepast en het ontwikkelen van een digitale tool, waarmee middels de te ontwikkelen aanpak een stakeholderanalyse kan worden uitgevoerd door gebruikers binnen Heijmans. Een aanverwante, optionele, doelstelling is het opstellen van een gebruikershandleiding ter ondersteuning van (het gebruik van) deze tool. Het begrip stakeholder staat aan de basis van dit onderzoek. Eén van de bekendste definities van het begrip stakeholder is die van R. Edward Freeman. Vertaald naar het Nederlands luidt deze definitie als volgt: “Een stakeholder van een organisatie is (per definitie) elke mogelijke groep of individu die beïnvloed wordt door of invloed kan uitoefenen op de verwezenlijking van de doelstellingen van die organisatie.” (Freeman, 1984) Stakeholderanalyse is een analyse van de stakeholders en hun eigenschappen, van hetgeen waarvoor de analyse wordt uitgevoerd. Bryson (2004) stelt dat stakeholders mogelijk in bezit kunnen zijn van (belangen en) informatie die belangrijk is voor een project. Wanneer belangrijke informatie, belangen of zorgen van stakeholders niet worden meegenomen in projecten, kan dit mogelijk leiden tot slechte prestaties of falen van het project. Stakeholderanalyse is een geschikt middel voor het in kaart brengen van stakeholders en hun belangen. Een “goede” stakeholderanalyse voldoet aan een aantal condities, welke voorafgaande aan de uitvoering van de analyse bepaald worden. Deze condities, ontleend aan (Smit, 2013), zijn: - Het doel van de analyse; - De scope van de analyse; - Het perspectief van de analyse; - De gebruikte normatieve benadering; - Dynamiek in het proces. Er zijn verschillende methoden waarmee een stakeholderanalyse kan worden uitgevoerd. De werkwijzen en resultaten van deze methode kunnen verschillen. Tevens kan het nut van de werkwijze of resultaten afhangen van het doel waarmee de analyse wordt uitgevoerd of de tijd waarbinnen de analyse moet worden uitgevoerd. Er wordt binnen Heijmans geen standaard procedure gehanteerd voor het uitvoeren van de stakeholderanalyse. Hierdoor worden stakeholderanalyses vaak ad-hoc uitgevoerd. Het resultaat van de analyse heeft hierdoor elke keer weer een andere vorm en inhoud. Tools die binnen Heijmans worden gebruikt, zijn de krachtenveldanalyse en tabellen. Een aantal methoden uit de literatuur zou voor Heijmans geschikt kunnen zijn. Het gaat dan om de analyseprocessen van Olander, van Jespen en Eskerod en van Bryson. Ook de issueanalyse van Wesselink en Paul is voor Heijmans een geschikte methode. De omgeving in beeld: Een uniforme aanpak van stakeholderanalyse binnen Heijmans 4 Naast deze methoden zijn in de literatuur ook een aantal tools beschreven die voor Heijmans werkbaar zijn. Dit zijn de krachtenveldanalyse van Mendelow, de analysetabel van Jespen en Eskerod en de issueanalysetabel van Wesselink en Paul. Het is voor Heijmans vooral van belang dat de methoden en tools bestaan uit uitvoerbare, werkbare stappen die duidelijk zijn in zowel gebruik als presentatie. Deze methoden en tools moeten gevangen kunnen worden in Microsoft Excel. Tevens mogen de methoden en tools niet te arbeidsintensief zijn in gebruik. De “meest geschikte methode” voor Heijmans is op basis van de criteria van Heijmans een combinatie van de analysetechniek van Bryson en de issueanalyse van Wesselink & Paul. Op basis van deze methoden is de digitale tool opgesteld. De digitale tool zal voornamelijk worden gebruikt door medewerkers van Heijmans die in de huidige situatie ook al betrokken zijn bij het uitvoeren van de stakeholderanalyse. Binnen Heijmans zijn dit voornamelijk de omgevingsmanagers. Door de omgevingsmanagers werd geconcludeerd dat de digitale tool ten minste gebaseerd moet zijn op de volgende tools: - Werktabel; - Krachtenveldanalyse; - Issueanalyse. De digitale tool is gebouwd in Microsoft Excel. Door gebruik van Microsoft Excel zijn er een aantal beperkingen ontstaan in de digitale tool. Met inachtneming van deze beperkingen kan er met de tool gewerkt worden. Het advies met betrekking tot de implementatie van de digitale tool, en tevens een stappenplan voor de uitvoering van de stakeholderanalyse, is om het werken met deze middelen vast te leggen in het BPS. Hierdoor zijn het stappenplan en de tool automatisch verankerd in de werkzaamheden van Heijmans. Het toevoegen van de werkwijze aan het BPS draagt op deze manier ook bij aan de verspreiding van de werkwijze binnen afdelingen van Heijmans, aangezien het BPS geldt voor heel Heijmans. Dit betekent dat de werkwijze en uitleg hierover gelijk voor iedere werknemer van Heijmans (die met omgevingsmanagement te maken heeft) beschikbaar is.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Heijmans, Nederland
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66443
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page