University of Twente Student Theses

Login

Cooperative learning : over de effectiviteit van samenwerkend leren in het scheikunde onderwijs

Donkelaar, S.F.P. ten (2014) Cooperative learning : over de effectiviteit van samenwerkend leren in het scheikunde onderwijs.

[img] PDF
6MB
Abstract:Samenwerkend leren is geen nieuw idee. Toepassingen in het scheikunde onderwijs zijn daarentegen wel relatief nieuw. De nieuwe scheikunde is gebaseerd op het context/concept idee en hierdoor een meer en meer geschiktere kandidaat om samenwerkend leren, en in het bijzonder expertgroepen, toe te passen en op deze manier meer uitdagend en motiverend onderwijs aan te bieden. Volgens het Johnson en Johnson model is samenwerkend leren niets anders dan leerlingen die werken in groepen om een gezamenlijk doel te bereiken onder bepaalde, gestelde, condities. De hoofdvraag van dit onderzoek is: ‘Hoe effectief is het gebruik van expertgroepen bij samenwerkend leren?’. Sub-vragen hierbij zijn: 1) ‘Leren leerlingen in expertgroepen wat ze zouden moeten leren?’, 2) ‘Kunnen leerlingen hun expertise op een duidelijke manier samenvatten?’, 3) ‘Begrijpen leerlingen van de stamgroep de uitleg van de expert?’ en 4) ‘Leidt het gebruik van expertgroepen tot voldoende kennis en vaardigheden bij alle leden uit een stamgroep?’. Uit gevormde stamgroepen worden expertgroepen gevormd. Gaan we uit van 4 leerlingen in 1 stamgroep dan zullen er 4 expertgroepen gevormd worden. Wanneer leerlingen weer terug gaan naar hun stamgroep dan heeft de stamgroep dus 4 experts met allemaal hun eigen expertise. De stamgroepen ansich hebben allemaal een basismodule waarin een algemene inleiding wordt gegeven. De uit de stamgroepen volgende expertgroepen worden aan de hand van door te werken modules op een bepaald expertise niveau gebracht.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66458
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page