University of Twente Student Theses

Login

Het stimuleren van excellentie in de wiskunde les

Jonkheer, Miriam and Bisschop-Veenstra, Rianne (2014) Het stimuleren van excellentie in de wiskunde les.

[img] PDF
1MB
Abstract:De Nederlandse overheid heeft de laatste jaren steeds meer aandacht voor het stimuleren van excellentie in het voortgezet onderwijs. In dit onderzoek hebben we gekeken naar de implementatie van dit beleid op vier scholen in de regio Oost en de manier waarop wiskundedocenten in de bovenbouw van deze scholen omgaan met dit beleid. We beantwoordden de vraag: Op welke manieren stimuleren docenten in het wiskundeonderwijs in de regio Oost in de bovenbouw excellentie en wat is het effect van dit stimuleren op leerlingen? De resultaten zijn verkregen door middel van interviews met 14 docenten en enquêtes onder bijna 600 van hun leerlingen. In het algemeen zien we dat scholen van goede wil zijn wat betreft het uitvoeren van het beleid van de overheid. De praktijk blijkt echter weerbarstiger: of het beleid van de scholen wordt toegepast is vaak afhenkelijk van de docent. Docenten ervaren weinig steun en een gebrek aan middelen in hun pogingen om excellentie te stimuleren. Verreweg de meeste docenten vinden het stimuleren van excellentie belangrijk, maar zijn niet tevreden over de manieren waarop ze dat nu doen. De reacties van leerlingen op deze pogingen zijn erg verschillend. Sommige leerlingen ervaren veel stimulans, terwijl andere leerlingen niets lijken te merken. Dit lijkt onafhankelijk van de al niet goede bedoelingen van de docent. De meest gebruikte methode is het aanbieden van wiskundewedstrijden. Ook zijn er veel docenten bezig met het ontwikkelen van extra opdrachten over de lesstof of over een nieuw onderwerp. Docenten hebben nog veel ideeën, maar vaak blijft de uitvoering achter door te weinig tijd. Bij docenten waar weinig goede leerlingen zich vervelen (< 30%) verschillen de gebruikte methoden niet substantieel van de gebruikte methoden door overige docenten. Hierdoor is het moeilijk aan te geven welke methoden effectief zijn. Wel lijkt het erop dat extra opdrachten voor een paar leerlingen en het geven van achtergronden bij de lesstof goed werken.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66470
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page