University of Twente Student Theses

Login

Docent observatiemethoden voor onderzoekend leren : Een vergelijking van 2 docent observatiemethoden voor onderzoekend leren

Raspe, Marloes (2014) Docent observatiemethoden voor onderzoekend leren : Een vergelijking van 2 docent observatiemethoden voor onderzoekend leren.

[img] PDF
2MB
Abstract:In de 20e eeuw is er een grote omschakeling geweest in het soort werk dat er van mensen wordt verwacht. Rond 1900 bestond 95% het werk uit voornamelijk uit het uitvoeren van eenvoudige procedures. Tegenwoordig ligt dit percentage veel lager en wordt er van (ook lager opgeleide) werknemers verwacht dat er wordt meegedacht, informatie wordt verzameld, en problemen worden onderzocht en opgelost. Daarom is het van belang dat leerlingen deze vaardigheden ontwikkelen. Een van de leermethoden die dit goed zou kunnen doen is onderzoekend leren. Bij onderzoekend leren gaan leerlingen actief op zoek naar antwoorden op vragen volgens de onderzoekscyclus waarbij een hypothese worden opgesteld, informatie verzameld wordt en daar na een conclusie wordt getrokken. Deze manier van leren betekent voor de docent een omschakeling in de manier van lesgeven van docent-gestuurd naar leerling-gestuurd onderwijs. Het is nu de vraag of de observatiemethoden, die worden gehanteerd om docenten te beoordelen, geschikt zijn om onderzoekend leren te beoordelen. In dit onderzoek worden twee verschillende lesobservatiemethoden met elkaar vergeleken op het gebied van onderzoekend leren, namelijk de ICALT-methode en de methode van Rutten, Van der Veen & van Joolingen (ingediend). De ICALT-methode is een algemene observatiemethode die tegenwoordig gebruikt wordt door de onderwijsinspectie voor het beoordelen van docenten. Uit dit observatieformulier zijn items gekozen die een relatie hebben met onderzoekend leren. De methode van Rutten et al. is specifiek ontwikkeld om onderzoekend leren in de klas te beoordelen op basis van vragen en de volgorde van vragen die de docent stelt.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66471
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page