University of Twente Student Theses

Login

Gedragsbeïnvloeding binnen het mobiliteitsbeleid van de provincie Noord-Brabant

Derksen, M.H.W.B. (2014) Gedragsbeïnvloeding binnen het mobiliteitsbeleid van de provincie Noord-Brabant.

[img] PDF
2MB
Abstract:De provincie Noord-Brabant zet naast infrastructurele maatregelen in op gedragsbeïnvloeding van reizigers om de bereikbaarheid van belangrijke locaties zoals grote steden te waarborgen. De provincie zet daarmee naast capaciteitsverruiming ook in op vraagbeïnvloeding van het wegennet. Het gaat hierbij voornamelijk om het reduceren van het aantal automobilisten dat tijdens de spits met de auto rijdt en hierdoor knelpunten veroorzaakt. De provincie stimuleert alternatief mobiliteitsgedrag zoals het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets, thuiswerken of reizen buiten de spits. Om dit te realiseren gebruikt de provincie verschillende gedragsmaatregelen. Het is niet altijd duidelijk welke maatregelen voor specifieke doelgroepen het meest effectief zijn. Uit onderzoek blijkt dat mobiliteitsgedrag niet alleen afhankelijk is van rationele en objectieve aspecten zoals reistijd en kosten, maar ook van gedragswetenschappelijke aspecten zoals intrinsieke motivatie, perceptie van de objectieve factoren, gewoontegedrag en sociale normen. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de meerwaarde van gedragsmodellen en de ondersteuning van gedragsexperts om gedragsbeïnvloeding van het mobiliteitsgedrag te realiseren. Om een specifieke doelgroep te beïnvloeden is inzicht nodig in de factoren die het huidige en gewenste gedrag van de doelgroep beïnvloeden voordat maatregelen geformuleerd kunnen worden. Er moet hiervoor een koppeling gemaakt worden tussen wetenschappelijke gedragstheorieën, gedragswetenschappelijk inzicht in de doelgroep en maatregelen die in de praktijk uitgevoerd kunnen worden. Omdat de provincie deze kennis zelf niet in huis heeft, huurt de provincie de kennis in van gedragsexperts op projectbasis. Sommige gedragsexperts maken gebruik van gedragsmodellen om de relatie tussen gedragstheorieën en gedragsmaatregelen weer te geven. Dit onderzoek gaat specifiek in op het gedragsmodel van Gerard Tertoolen, een model dat laat zien dat blijvende gedragsverandering gerealiseerd kan worden door met gedragsmaatregelen in te spelen op de intrinsieke motivatie, gewoontegedrag te doorbreken en weerstanden ten opzichte van nieuw gedrag weg te nemen. Om de meerwaarde van gedragsexpertise en dit gedragsmodel te onderzoeken zijn vier cases van uitgewerkte gedragsprojecten bestudeerd en zijn interviews afgenomen met verschillende projectleden uit deze gedragsprojecten. De bestudeerde projecten zijn twee projecten waarbij het mijden van de spits gestimuleerd werd, één project waarbij fietsgebruik gestimuleerd werd en één project waarbij het busgebruik gestimuleerd werd. Daarnaast is een werksessie voor nieuwe gedragsprojecten geobserveerd en zijn vragenlijsten afgenomen bij de deelnemers van deze werksessie. Uit dit onderzoek blijkt dat gedragswetenschappelijke kennis van gedragsmodellen en gedragsexperts in gedragsprojecten van meerwaarde kan zijn. Dit houdt in gedragswetenschappelijke kennis kan helpen om met meer inzicht in het gedrag van specifieke doelgroepen beter onderbouwde gedragsmaatregelen te formuleren. Hiermee kan een grotere gedragsverandering gerealiseerd worden die naar verwachting op langere termijn effect zal hebben. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het gebruik van het gedragsmodel van Tertoolen een meerwaarde kan hebben door inzicht te geven in verschillende relevante basisprincipes en elementen van gedragsbeïnvloeding. Dit kan beleidsmakers en andere projectleden helpen om gedragsprojecten op te zetten en te organiseren. Om binnen een gedragsproject specifieke invulling te geven aan verschillende principes en stappen die het gedragsmodel noemt is ondersteuning van een gedragsexpert nodig. De meerwaarde van een gedragsexpert is afhankelijk van de manier waarop de gedragsexpert ingezet wordt. Een gedragsproject heeft meer kans van slagen als een gedragsexpert de kans krijgt om gedragsmaatregelen in samenwerking met uitvoerende partijen zo goed mogelijk volgens de gedragstheorie uit te werken op basis van een uitgebreid onderzoek onder de doelgroep.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:55 traffic technology, transport technology
Programme:Civil Engineering and Management MSc (60026)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66478
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page