University of Twente Student Theses

Login

Andersglobalisme en technologie : imperium, subversieve rationalisering, internet en tactische media

Beerens, R.H.M. (2010) Andersglobalisme en technologie : imperium, subversieve rationalisering, internet en tactische media.

[img] PDF
664kB
Abstract:We leven in een geglobaliseerde wereld. Uit de vele massale demonstraties en protesten die de laatste jaren hebben plaatsgevonden, blijkt echter dat deze wereld niet door iedereen als een even gewenste wereld wordt ervaren. Maar hoe kan globalisering eigenlijk begrepen worden, waar vinden deze protesten hun ontstaansgrond en zijn er eventueel ook andere manieren van protest mogelijk die minder antagonistisch en „frontaal‟ van aard zijn? Een groot deel van de 20ste eeuw is het sociale denken gebaseerd op een behoorlijk pessimistische visie van technologie en moderniteit. Mensen zouden slaven zijn geworden van een rationele orde, niet meer dan tandwielen in een sociale machine en zo object van technische controle. Eenzelfde pessimistische visie leeft ook bij Hardt & Negri. Zij geven de allesoverheersende, en van technologie doordrongen, globale wereldorde van dit moment de naam Imperium mee. Imperium moet volgens hen gezien worden als het politieke subject dat op doeltreffende wijze de mondiale uitwisselingen reguleert; de soevereine macht die de wereld regeert. Door gebruik te maken van de Foucauldiaanse concepten biomacht en biopolitiek zijn ze in staat om te verhelderen op welke wijze Imperium een controlerende en disciplinerende macht uitoefent over haar onderdanen. Met het concept van de Menigte hebben ze de bedoeling om het politieke project van de klassenstrijd van Marx nieuw leven in te blazen, met dien verstande dat er ten tijde van Imperium een nieuwe samenstelling is van het subject dat deze strijd voert. De strijd van specifiek de arbeidersklasse bestaat namelijk niet meer, maar de Menigte – gezien als een collectiviteit van verschillende singulariteiten die gemeenschappelijk strijdt levert – kan zich als nieuw subject van deze klassenstrijd aanbieden en in opstand komen. De massale demonstraties zoals we die de afgelopen jaren hebben meegemaakt zijn hier volgens Hardt en Negri uitingen van. Er is echter ook een andere visie mogelijk waarbij we uitgaan van de veronderstelling dat er geen vooraf vaststaande correlatie bestaat tussen technologische vooruitgang en de distributie van sociale macht. Als we hiervan uitgaan dan moeten er dus ook mogelijkheden zijn tot het rationaliseren van maatschappijen die controle democratiseren in plaats van centraliseren. Door gebruik te maken van ideeën en inzichten voortkomend uit de hedendaagse techniekfilosofie, zoals die zijn opgesteld door bijvoorbeeld Don Ihde, Bruno Latour en Feenberg, en aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk, zal deze tweede visie verduidelijkt worden om aan te tonen dat mensen ook op een andere manier, minder frontaal, maar eerder „van binnenuit‟, verzet kunnen bieden tegen de controlerende en disciplinerende eigenschappen die uitgaan van Imperium.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:08 philosophy
Programme:Philosophy of Science, Technology and Society MSc (60024)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66537
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page