University of Twente Student Theses

Login

De asfaltketen van Heijmans : een analyse van de huidige focus omtrent verbetertrajecten.

Akker, Bart van den (2014) De asfaltketen van Heijmans : een analyse van de huidige focus omtrent verbetertrajecten.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Inleiding: De bouwsector is er één met kleine marges en hoge faalkosten. Om concurrerend te blijven zijn bouwbedrijven dan ook druk bezig met het doorvoeren van product- en procesverbeteringen. In dit kader is Heijmans de afgelopen jaren bezig geweest met het verbeteren van de asfaltketen. Een overzicht van de uitgevoerde verbetertrajecten ontbrak, waardoor onbekend was welke processen en onderdelen van de organisatie zijn verbeterd. De focus was dus onduidelijk. Dit zorgde er onder andere voor dat Heijmans niet wist of de huidige aanpak van verbetertrajecten daadwerkelijk tot verbeteringen leidde. Om meer inzicht in de verbetertrajecten te krijgen is dit onderzoek gestart met de volgende doelstelling: Het inzichtelijk maken van de focus van de verbetertrajecten in de asfaltketen van Heijmans en het aandragen van richtlijnen voor het starten van toekomstige verbetertrajecten. Bij deze doelstelling is de volgende hoofdvraag gesteld: Wat is de huidige focus van de verbetertrajecten in de asfaltketen van Heijmans en dient deze voor toekomstige verbetertrajecten te worden aangepast? Supply chain mapping: Van de processen tender, inkoop, productie, transport, verwerking, keuring en beheer is het procesverloop afzonderlijk uitgewerkt. Deze zijn vervolgens samengevoegd in één procesoverzicht. Dit procesoverzicht is van belang voor het begrijpen van de asfaltketen voor de onderzoeker, de lezer van het onderzoek en de werknemers van Heijmans. Evaluatie procesmatige focus: Met behulp van het gecreëerde procesoverzicht van de asfaltketen is gekeken welke processen door de verbetertrajecten beïnvloed worden en of alle processen die verbeterd moeten worden ook daadwerkelijk aangepakt worden. Deze spreiding van de aangepakte processen over de keten wordt de procesmatige focus genoemd. Hier is uit voortgekomen dat in de hoofdprocessen productie, transport, verwerking, keuring en beheer de afgelopen jaren verbeteringen zijn doorgevoerd. Bij de vergelijking tussen de procesmatige focus van de verbeterprojecten en het potentieel geldend voor de toekomst viel het verschil in algemene verbeteringen op. Dit zijn verbeteringen met als doel het verbeteren van de hele keten, in plaats van zich te focussen op het verbeteren van één onderdeel. Er is slechts één algemeen verbeterproject geweest, terwijl de experts op dit vlak meerdere verbeterpotentiëlen hebben genoemd. Waarschijnlijk komt dit doordat momenteel niemand direct verantwoordelijk is voor het starten van algemene verbeterprojecten. Zodoende worden deze projecten minder snel opgepakt dan verbeterprojecten voor een specifiek onderdeel. Evaluatie organisatorische focus: Met behulp van het 7s model van McKinsey kan een organisatie in 7 elementen worden ingedeeld. Deze elementen kunnen worden onderverdeeld in harde en zachte elementen. De harde elementen zijn: systemen, structuur en strategie. De zachte elementen zijn: gemeenschappelijke waarden, stijl van managen, personeel en vaardigheden. De verbetertrajecten zijn vervolgens in de verschillende elementen van McKinsey’s 7s model ingedeeld en zo is bekeken welke elementen van de organisatie wel en welke niet aangepakt worden. Dit wordt de evaluatie van de organisatorische focus genoemd. Uit de evaluatie bleek dat Heijmans de laatste jaren uitsluitend processen en technieken heeft verbeterd. Deze verbeteringen vallen onder het element systemen. Systemen zijn onderdeel van de harde kant van de organisatie. De zachte kant van de organisatie is dus niet specifiek verbeterd. Uit de vergelijking van de organisatorische focus van de verbeterprojecten en het verbeterpotentieel bleek dat de zachte kant van de organisatie momenteel achterblijft ten opzichte van de harde kant van de organisatie. Technieken worden het best gebruikt en processen verlopen het meest optimaal als de harde en zachte kant van de organisatie van hetzelfde niveau zijn. Heijmans moet zich daarom de komende jaren focussen op het verbeteren van de zachte kant van de organisatie, om er zo voor te zorgen dat de zachte en de harde kant op hetzelfde niveau komen. Achterblijven van de zachte kant van de organisatie: Na een meer diepgaande analyse van het verbeterpotentieel is geconcludeerd dat het niveauverschil tussen de zachte en de harde kant van de organisatie is ontstaan door twee oorzaken. Ten eerste moet er tijdens de implementatie van harde veranderingen meer rekening gehouden worden met de invloed die de zachte kant heeft op het succesvol zijn van de verandering. Een voorbeeld hiervan is dat processen succesvol opgesteld worden, maar dat werknemers zich onvoldoende houden aan de nieuwe processen. Hierdoor brengt de vernieuwing niet wat het zou kunnen brengen. De tweede oorzaak is dat de implementatie van enkele veranderingen gevolgen teweeg hebben gebracht die vooraf niet verwacht werden. Aanbevelingen: Heijmans moet eerst zorgen dat het personeel bij de implementatie van verbeterprojecten extra aandacht gaat schenken aan het meenemen van zowel de harde als de zachte kant van de organisatie. Daarnaast moet het personeel nog meer gaan kijken naar mogelijke gevolgen die de verandering kan hebben voor aanverwante onderdelen. Vervolgens dient het niveau van de zachte en de harde kant van de organisatie genivelleerd te worden. Pas wanneer dit gelukt is moet Heijmans weer verder gaan kijken naar andere verbeterprojecten.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Heijmans NV, Rosmalen, Nederland
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66586
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page