University of Twente Student Theses

Login

Morfodynamische verwachtingen voor het zandgolfveld ten westen van de Maasvlakte 2

Schipper, Robbin (2014) Morfodynamische verwachtingen voor het zandgolfveld ten westen van de Maasvlakte 2.

[img] PDF
4MB
Abstract:Zandgolfvelden zijn gebieden in de Noordzee waar zandgolven waargenomen worden. Zandgolven zijn bodempatronen die hoogtes tot wel 5 meter en golflengtes tot wel 500 meter kunnen bereiken. Omdat de Noordzee onderhevig is aan getijdenstroming verplaatsen deze zandgolven zich. De verplaatsing van zandgolven kan ertoe leiden dat het scheepvaartverkeer in de Noordzee in gevaar komt. Ook is het mogelijk dat pijpleidingen en kabels door verplaatsing van zandgolven kunnen breken of beschadigd worden. Om deze reden is kennis over zandgolven gewenst, omdat toekomstige veranderingen op deze manier voorspeld kunnen worden zodat hierop geanticipeerd kan worden. Aan de bodem van de Noordzee wordt constant gemeten. Deze metingen worden gebruikt om kaarten te maken, om de scheepvaart te informeren over de diepgang van gebieden in de Noordzee. Omdat de gehele Noordzee niet elk jaar opgemeten kan worden, zijn de dieptes die opgemeten zijn niet altijd actueel. Kennis van zandgolven kan hierbij uitkomst bieden, om strategieën op te kunnen stellen zodat de scheepvaart toch een veilige doorgang zal kunnen hebben. Daarnaast kan de kennis gebruikt worden om schade aan pijpleidingen en kabels te voorkomen. In de jaren 2009 tot 2013 heeft er een zandonttrekking in de Noordzee plaatsgevonden. Het zand is op 2 locaties gewonnen en uit deze zandwinning zijn zogenaamde zandwinputten ontstaan. Het totale volume van het zand dat onttrokken is, is 200 miljoen m3. Dit zand is gebruikt om de uitbreiding van Rotterdam te realiseren: de Tweede Maasvlakte. De zandwinputten bevinden zich dicht bij een grote scheepvaartroute. De Euro- en Maasgeul bevinden zich dicht bij de zandwinputten en worden gebruikt door diepstekend scheepvaartverkeer. De diepten van deze geulen wordt op peil gehouden door Rijkswaterstaat, zodat deze diepstekende schepen de haven van Rotterdam kunnen bereiken. De aanwezige zandwinputten zullen hun invloed hebben op het gebied. Hierdoor kunnen de zandgolven die aanwezig zijn zich anders gaan gedragen. Dit zou kunnen leiden tot grotere onzekerheden in het gebied voor scheepvaart, schade aan pijpleidingen en kabels of een toename in aanzanding van de Euro- en Maasgeul. Vanwege deze redenen is het onderzoek dat u nu leest uitgevoerd. Vanuit Rijkswaterstaat en de Koninklijke Marine is een inschatting van de effecten van de aangelegde zandwinputten gevraagd, om hierop te kunnen anticiperen. Naast veranderingen in het gebied, zullen de zandwinputten zelf ook veranderingen doormaken. Het verdiepen of vullen van de zandwinputten zal interessant zijn voor de veranderingen in de toekomst. Daarnaast zou het ook mogelijk kunnen zijn dat er zich in de zandwinputten weer zandgolven voordoen. Zandgolven zijn in het verleden uitvoerig onderzocht. Ook zijn er onderzoeken geweest naar zandwinputten. Zandgolven in de Noordzee ontstaan doordat de getijdenstroming in de Noordzee in aanraking komt met de onregelmatige bodem. Dit zorgt ervoor dat zand verplaatst kan worden, zodat zandgolven kunnen ontstaan. Deze zandgolven bewegen in de Noordzee van zuidwest naar noordoost, met de getijdenstroming mee. De verplaatsing van de zandgolven is erg afhankelijk van de locatie. Over het algemeen blijken de zandgolven zich enkele meters per jaar te verplaatsen. Zandwinputten zullen vanwege hun vorm en locatie een invloed hebben op het stromingspatroon. Hierbij verandert het patroon in een gebied om de zandwinputten. Dit zorgt er voor dat de stroomsnelheden in het gebied veranderen en dat de richtingen van de stroming in het gebied ook veranderen. De mate waarin dit gebeurt is afhankelijk van de vorm en de oriëntatie van de zandwinputten ten opzichte van de stroming. Over het algemeen zal de stroomsnelheid ter hoogte van de zandwinputten dalen. Dit zorgt ervoor dat het zand dat in de waterkolom aanwezig is zich af zal kunnen zetten in de zandwinput, waardoor deze zich verdiept. Daarnaast zullen de hellingen van de zandwinputten onder invloed van stroming vervlakken.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66594
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page