University of Twente Student Theses

Login

De CO2-footprint van modulair duurzame rioolwaterzuiveringsinstallaties en de vergelijking met de Total Energy of Ownership

Coenen, Tom (2014) De CO2-footprint van modulair duurzame rioolwaterzuiveringsinstallaties en de vergelijking met de Total Energy of Ownership.

[img] PDF
2MB
Abstract:Aanleiding en doelstelling: Vanaf 2010 werd, naar aanleiding van onder andere het klimaatakkoord en de Kaderrichtlijn Water (KRW), de druk bij WBL steeds groter om afvalwater goedkoper, van een hogere kwaliteit, energiezuiniger en milieuvriendelijker te zuiveren. Om de duurzaamheid van rioolwaterzuiverings-installaties (rwzi’s) aan de hand van het energiegebruik te bepalen is destijds de Total Energy of Ownership (TEO) bepaald van de ontwerpen, die naast de ingekochte (directe) energie ook indirect energiegebruik bij bijvoorbeeld materiaalproductie in de berekening opneemt. Deze methodologie bleek echter, door gebrek aan bekendheid en referentie, niet voldoende inzicht te geven in het milieueffect om op basis daarvan op het bestuursniveau beslissingen te kunnen nemen. In de civiele branche is de CO2-footprint een methode die de afgelopen tien jaar een steeds grotere bekendheid heeft verworven en daarbij de life cycle assessment (LCA) niet op energie toepast, maar op de bijdrage aan het broeikaseffect. Een nieuw rwzi-concept van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), de modulair duurzame rwzi (MDR), kan op deze manier op het gebied van duurzaamheid vergeleken worden met andere typen rwzi’s. Op basis daarvan zouden bestuurders en beleidsmakers de resultaten op waarde kunnen schatten en beslissingen kunnen nemen. Het doel van dit onderzoek is om de CO2-footprint over de bouw- en de sloopfase van vier rwzi-varianten bepalen, deze resultaten analyseren en ten slotte de resultaten van de CO2-footprint te vergelijken met de resultaten van de TEO. De numerieke resultaten worden hierbij verkregen aan de hand van een tool, in de vorm van een spreadsheet, om de CO2-footprint van rwzi’s te bepalen over de bouw- en de sloopfase van een rwzi. De exploitatiefase wordt niet in het onderzoek opgenomen, omdat er uitsluitend gezocht wordt naar een vergelijking tussen de conventionele en de modulair duurzame rwzi’s. Hierbij zit het verschil de in duurzaamheid vrijwel uitsluitend in de dimensionering van de constructie en de activiteiten die daar aan gelieerd zijn, zoals onderhoud en vervanging van onderdelen. De zuiveringstechnieken zijn namelijk hetzelfde en staan los van het modulair duurzame karakter van de MDR.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Waterschapsbedrijf Limburg, Nederland
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66601
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page