University of Twente Student Theses

Login

Effect meetkwantiteit op toetsingsresultaat : de invloed van de meetkwantiteit van schuifsterkteparameters op de toetsing van macrostabiliteit

Drenth, P.C. (2015) Effect meetkwantiteit op toetsingsresultaat : de invloed van de meetkwantiteit van schuifsterkteparameters op de toetsing van macrostabiliteit.

[img] PDF
2MB
Abstract:Iedere vijf jaar toetsen de beheerders van waterkeringen of dijken en duinen voldoen aan de door de Nederlandse wet voorgeschreven normen. In de laatste toetsingsronde is van de 3749 kilometer aan dijken 1302 kilometer afgekeurd. Van de 1302 kilometer afgekeurde dijk, is circa 430 kilometer onder meer afgekeurd op macrostabiliteit. Een dijk voldoet niet als het niet voldoende sterk is tegen één van de faalmechanismen. Een faalmechanisme is de wijze waarop een waterkering haar functie verliest. Dit onderzoek focust zich op het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts. Uit een eerdere toetsing bleek dat de set van metingen waarop een toetsing is gebaseerd het verschil kan maken tussen een goed- of afkeuring van een dijk op een faalmechanisme, in dit geval piping (persoonlijke communicatie, Sjenitzer, 27 oktober 2010). Oldhoff (2013) toonde aan dat het vergroten van de meetkwantiteit resulteerde in een afgenomen onzekerheid voor de toetsing van piping. Met een beter inzicht in de sterkte van de dijk, kan met meer zekerheid beoordeeld worden of de dijk sterk genoeg is. Dit verhoogt de doelmatigheid van de toetsing van dijken, wat een hoofddoelstelling is van het HWBP (Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, 2014). Mogelijk is de meetkwantiteit ook van invloed op het toetsingsresultaat van een ander faalmechanisme: macrostabiliteit. De doelstelling van dit onderzoek luidt: het bepalen van het effect van de meetkwantiteit op het toetsingsresultaat van de methode Bishop voor macrostabiliteit, voor de toetsing op veiligheid voor primaire dijken. Om dit doel te bereiken is allereerst een aangenomen dijk opgesteld, waarmee het effect van de meetkwantiteit is geanalyseerd. Het hoogteprofiel is gebaseerd op metingen van het Actueel Hoogtebestand Nederland, de grondopbouw en de stijghoogtes zijn gebaseerd op sonderingen. De freatische lijn is gebaseerd op een conservatieve schatting. Vervolgens zijn met de metingen van de sonderingen de schuifsterkteparameters (cohesie (
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
BZ Innovatiemanagement BV, Deventer, Nederland
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66624
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page