University of Twente Student Theses

Login

De ontwikkelinng van didactische ICT-vaardigheden van PABO-docenten

Holwerda, Geert van (2014) De ontwikkelinng van didactische ICT-vaardigheden van PABO-docenten.

[img] PDF
1MB
Abstract:ICT kan het leerproces van leerlingen effectiever vormgeven. De rol van hun leerkrachten is hierbij van doorslaggevend belang: zijn zij in staat zijn om bewuste keuzes te maken ten aanzien van het (wel of niet) didactisch inzetten van ICT? Een cruciale factor voor het gebruik van ICT in het onderwijs ligt in het ICT-aanbod dat deze leerkrachten tijdens hun opleiding gehad hebben. Op de huidige lerarenopleidingen wordt ICT nog weinig gebruikt. Dit geldt ook voor een deel van de docenten van de lerarenopleiding basisonderwijs (Pabo) van Windesheim in Zwolle. Zij kunnen ICT niet optimaal inzetten en missen competenties ten aanzien van de didactische inzet van ICT. De doelstelling van dit onderzoek is daarom te verkennen hoe Pabo-docenten ondersteund kunnen worden bij een effectieve en efficiënte inzet van ICT in hun onderwijs. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer docenten actief samenwerken in een docentontwerpteam dit kan zorgen voor een ontwikkeling van de didactische ICT-vaardigheden van die docenten. Echter, er is nog weinig onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de didactische ICT-vaardigheden door samenwerking tussen Pabo-docenten. Daarom luidt de onderzoeksvraag: “Hoe kan een docentontwerpteam bijdragen aan de ontwikkeling van didactische ICT-vaardigheden van Pabo-docenten?” Tijdens het onderzoek wordt een beschrijving gegeven van de bijeenkomsten van het docentontwerpteam ten aanzien van de keuzes die docenten maken. Hiertoe worden de uitgeschreven bijeenkomsten geanalyseerd. Daarnaast wordt onderzocht wat het beeld is dat de deelnemende docenten hebben bij de activiteiten in het docentontwerpteam. Dit wordt achterhaald door het interviewen van de betrokken docenten. Tenslotte wordt bekeken welke ontwikkeling de docenten doormaken op het gebied van hun didactische vaardigheden. Interviews en vragenlijsten worden (voorafgaand en na het docentontwerpteam) als instrument ingezet. De onderzoeksresultaten laten zien dat de inzet van een docentontwerpteam (met ongeveer vier docenten vanuit gerelateerde vakgebieden) een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de didactische ICT-vaardigheden van Pabo-docenten (Van het TPACK-model: de Technological Pedagogical Knowledge, en in mindere mate de Technological Content Knowledge en de Pedagogical Content Knowledge, worden ontwikkeld). Daarbij verschillen de analyseresultaten van de bijeenkomsten en de mening van docenten tijdens de interviews soms met hetgeen zij in de vragenlijsten ingevuld hebben. Een cyclisch ontwerpproces, opgebouwd volgens de ADDIE-ontwerpfasen (achtereenvolgens: Analyse, Ontwerp, Ontwikkeling, Implementatie en Evaluatie) , is redelijk succesvol bij een samenwerking in een docentontwerpteam. Bij de samenwerking tussen docenten wordt vooral over ontwerp en ontwikkeling van onderwijs gesproken. Dit gezamenlijke proces lijkt voor het voornaamste leereffect bij de deelnemende docenten te zorgen. Een aandachtspunt bij de samenwerking is het creëren van voldoende draagvlak in en rond het docentontwerpteam. De rol van een onderwijskundig leider is hierbij cruciaal. Daarnaast kunnen personen met specifieke taken, zoals inhoudelijke begeleiding en praktische ondersteuning, worden toegevoegd om de resultaten van het docentontwerpteam te verbeteren.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science and Technology MSc (60023)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66638
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page