University of Twente Student Theses

Login

Verschillen in innovatie: een kwantitatief onderzoek naar de invoering van een fysiek inlooppunt van het Centrum voor Jeugd en Gezin 2007-2011

Scholte op Reimer, Merle Suzanne (2015) Verschillen in innovatie: een kwantitatief onderzoek naar de invoering van een fysiek inlooppunt van het Centrum voor Jeugd en Gezin 2007-2011.

[img] PDF
1MB
Abstract:In 2007 trad de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in werking. Deze wet draagt bij aan het principe dat inwoners zo lang mogelijk kunnen participeren in de samenleving, en wordt daarom ook wel de participatiewet genoemd. De wet moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven meedoen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Als dat niet lukt, biedt de gemeente ondersteuning. Omdat de rijksoverheid er vanuit gaat dat gemeenten beter weten wat de lokale inwoners nodig hebben dan de rijksoverheid zelf, zijn gemeenten belast met het uitvoeren van taken die voortkomen uit de Wmo (Wmo, 2007). Via de Wmo wordt onder andere aan gemeenten opgedragen te voorzien in de ondersteuning van zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders (Wmo, 2007). Met deze decentralisatie wil men beter en specifieker beleid creëren gericht op de lokale zorgvraag. In dit onderzoek wordt specifiek gekeken naar één onderdeel hiervan, namelijk het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), een belangrijk onderdeel in de organisatie betreffende jeugdzorg in Nederland. Deze centra bieden ouders en opvoeders de gelegenheid om vragen te stellen over het opvoeden van kinderen en jongeren in de leeftijd van – 9 maanden tot en met 23 jaar. Via het CJG probeert men problemen vroegtijdig aan te pakken, daarnaast heeft het CJG als taak het versterken van de sociale verbanden rondom het gezin. Gemeenten kunnen naar eigen inzicht het CJG inrichten. De centra voor jeugd en gezinnen in Nederland verschillen hierdoor in grootte, ambitie, organisatie en aanbod (NJI 2014). Wel beschikken ze allemaal over de volgende kerntaken: informatie en advies geven, signaleren van problemen bij opgroeien en opvoeden, zorgen dat kinderen, jongeren en hun ouders de juiste hulp krijgen, pedagogische hulp geven en het coördineren van zorg (NJI 2014). Sinds 2011 is elke gemeente in Nederland verplicht om een fysiek inlooppunt van het CJG te hebben. Elke gemeente in Nederland heeft dus minimaal één inlooppunt is van het CJG. Hier kunnen ouders en verzorgers op een laagdrempelige manier informatie krijgen over het opgroeien en opvoeden van kinderen. Gemeenten zijn echter vrij in de invulling van het fysieke CJG inlooppunt. Zo zou er dus, afhankelijk van de vraag, in sommige gemeenten gekozen kunnen worden voor meerdere fysieke inlooppunten van het CJG (Rijksoverheid 2014).
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Management Society and Technology BSc (56654)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/66692
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page