University of Twente Student Theses

Login

De invloed van de thuisomgeving op leespresentaties : onderzoek naar de samenhang tussen de thuisomgeving en de leesprestaties van leerlingen in het primair onderwijs

Bach Kolling, Nienke (2014) De invloed van de thuisomgeving op leespresentaties : onderzoek naar de samenhang tussen de thuisomgeving en de leesprestaties van leerlingen in het primair onderwijs.

[img] PDF
740kB
Abstract:Deze studie beschrijft de invloed van de thuisomgeving van leerlingen uit groep 6 op hun leesprestaties. Voor dit onderzoek is eerst een literatuurstudie uitgevoerd naar thuisomgevingsfactoren en hun relatie met leesprestaties. Vervolgens is gebruik gemaakt van data van de Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 2011. In deze internationaal vergelijkende studie worden, om de vijf jaar, 10-jarige leerlingen getest op hun leesvaardigheid en wordt informatie verzameld over hun thuissituatie aan de hand van leerling- en oudervragenlijsten. In Nederland hebben de ouders van 2.280 leerlingen de oudervragenlijst ingevuld. Op basis van een literatuurstudie is de thuisomgeving onderscheiden in zeven kenmerken, waarvan er vijf terugkomen in de PIRLS-oudervragenlijst: (a) leesactiviteiten, (b) ouderlijk leesgedrag, (c) leesaanbod, (d) bezoek kinderopvang en (e) ouderbetrokkenheid met het leerproces. Middels multilevel-analyses is een significante samenhang aangetoond tussen leesprestaties en de achtergrondkenmerken sekse, de frequentie waarop thuis Nederlands wordt gesproken, de leeftijd aan het begin van groep 3 en het opleidingsniveau van de vader. Thuisomgevingskenmerken die een positieve relatie hebben met leesprestaties zijn het aantal kinderboeken thuis, de frequentie waarop ouders boeken lezen met hun kind, de leesattitude van ouders en de verwachting van ouders met betrekking tot de schoolloopbaan van hun kind. Hulp van ouders met huiswerk vertoont een negatieve samenhang.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66711
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page