University of Twente Student Theses

Login

Verpleegkundig leiderschap in Medisch Spectrum Twente

Bakker, Amarens (2014) Verpleegkundig leiderschap in Medisch Spectrum Twente.

[img] PDF
1MB
Abstract:In Medisch Spectrum Twente worden, door middel van het scholingstraject ‘Best Practice Units’, bottom-up veranderingsprocessen in gang gezet om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Met het scholingstraject wordt getracht het verpleegkundig leiderschap onder de deelnemende verpleegkundigen te vergroten. Voorafgaand aan dit onderzoek is, middels een literatuurstudie, de volgende definitie opgesteld: Een verpleegkundig leider oefent invloed uit op het verbeteren van de zorgverlening omdat hij of zij over klinische expertise en interpersoonlijke (leideschaps)kenmerken beschikt, hij of zij zich kan identificeren met collega’s, is zich ook bewust van deze rol en heeft een passie voor de zorg. Een verpleegkundig leider neemt een innovatieve houding aan, weet een gezamenlijke visie te formuleren, fungeert als rolmodel en hij of zij kan collega’s stimuleren en ondersteunen in tijden van veranderingen’. Voor het in kaart brengen van het procesmatige deel van deze definitie, kan gebruik worden gemaakt van de kenmerken van transformationeel leiderschap. Door de groep verpleegkundigen, die deel heeft genomen aan de ‘Best Practice Units’, te vergelijken met een controlegroep, waarin verpleegkundigen zitten die niet deel hebben genomen aan het scholingstraject, worden de verschillen in verpleegkundig leiderschap tussen de twee groepen inzichtelijk gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ‘Leadership Practice Inventory’ (LPI), een meetinstrument voor transformationeel leiderschap ontworpen door Posner en Kouzes (1993). Het blijkt dat de verpleegkundigen die deelnamen aan de ‘Best Practice Units’ gemiddeld significant hoger scoren, op alle kenmerken van de LPI, dan hun collega’s uit de controlegroep. De kenmerken van transformationeel leiderschap komen echter anders terug dan verwacht. Na het uitvoeren van een factor analyse, kunnen kenmerken van verpleegkundig leiderschap in Medisch Spectrum Twente als volgt worden geformuleerd: ‘innovatieve houding’, ‘samenwerking bevorderen’, ‘goede voorbeeld geven’ en ‘reflecteren’.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66712
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page