University of Twente Student Theses

Login

Talentontwikkeling in rekenen binnen het primair onderwijs : theorie en praktijk

Drenth, Nadieh (2014) Talentontwikkeling in rekenen binnen het primair onderwijs : theorie en praktijk.

[img] PDF
602kB
Abstract:Dit artikel beschrijft een onderzoek dat zich richt op de talentontwikkeling van talentvolle leerlingen in rekenen binnen het primair onderwijs. Er is onderzocht op welke wijze rekentalent verder ontwikkeld zou kunnen worden. Er is een literatuurstudie uitgevoerd waarin is gekeken naar voorspellers en kenmerken van talentvolle leerlingen en hoe het onderwijs eruit zou moeten zien om aan hun specifieke behoeften te voldoen. Daarnaast is er gekeken hoe er in de Nederlandse onderwijspraktijk met talent wordt omgegaan, door middel van een internetsearch en expertbevraging. Er is een internetsearch uitgevoerd naar organisaties en experts die zich bezighouden met talentontwikkeling en aansluitend zijn er met enkele experts semigestructureerde interviews gehouden. Vervolgens zijn de onderzoeksliteratuur en de onderwijspraktijk met elkaar vergeleken. Resultaten duiden erop dat er al veel in de onderwijspraktijk ondernomen wordt om talentontwikkeling plaats te laten vinden. Overeenkomstig met de onderzoeksliteratuur wordt er voor excellente rekenaars in de bassistof geschrapt en verrijkend lesmateriaal geboden. Leerkrachten lijken echter moeite te hebben met het inzetten van de verrijkingsmaterialen, goed differentiëren en het herkennen van getalenteerde leerlingen. Om talentontwikkeling een verdere impuls te geven lijkt het belangrijk om professionaliseringstrajecten in te zetten en talentontwikkeling binnen de visie en het beleid van scholen in te bedden. Implicaties en aanbeveling worden besproken.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66722
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page