University of Twente Student Theses

Login

De modererende rol van team diversiteit op de relatie tussen taakafhankelijkheid en professionele ontwikkeling van docententeams op het mbo

Melissant, L.M. (2014) De modererende rol van team diversiteit op de relatie tussen taakafhankelijkheid en professionele ontwikkeling van docententeams op het mbo.

[img] PDF
614kB
Abstract:Verantwoordelijkheid voor het vormgeven van onderwijshervormingen op Nederlandse mbo scholen komt in steeds grotere mate te liggen bij docententeams, waarin docenten met verschillende achtergronden met elkaar samenwerken. Om het hoofd te kunnen bieden aan deze veranderende werkomgeving, is het voor mbo docenten belangrijk dat zij zich professioneel (blijven) ontwikkelen. In dit onderzoek is de invloed van ‘taakafhankelijkheid’ op het ondernemen van de professionele leeractiviteiten ‘feedback vragen’ en ‘informatie uitwisselen’ onderzocht. ‘Informatie diversiteit’ en ‘categorisatie diversiteit’ worden hierbij verondersteld modererend op te treden. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een self-report enquête (N = 421, verdeeld over 61 teams). De resultaten laten een significant effect zien van taakafhankelijkheid op het vragen van feedback en het uitwisselen van informatie: informatie diversiteit en categorisatie diversiteit laten noch een direct, noch een modererend effect zien. Dit betekent dat hoe meer docenten samen moeten werken, hoe meer professionele ontwikkelingsactiviteiten ze uitvoeren, ongeacht de diversiteit van het team waarin ze samenwerken. Taakafhankelijkheid lijkt daarmee voor scholen een belangrijk instrument te zijn om professionele ontwikkelingsactiviteiten onder docenten te stimuleren.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66724
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page