University of Twente Student Theses

Login

De praktijk van onderzoekend leren in het voortgezet onderwijs : de verschillen tussen onderzoeksmethoden uit de literatuur en onderzoeksmethoden in lesmateriaal en het gebruik daarvan in de klas

Jonge, Grietha de (2015) De praktijk van onderzoekend leren in het voortgezet onderwijs : de verschillen tussen onderzoeksmethoden uit de literatuur en onderzoeksmethoden in lesmateriaal en het gebruik daarvan in de klas.

[img] PDF
281kB
Abstract:Onderzoekend leren is een methode om leerlingen wetenschappelijke kennis op te laten doen door middel van een actieve rol bij het uitvoeren van authentiek onderzoek. In de literatuur zijn onderzoeksmodellen opgesteld die dit proces beschrijven. Het blijkt echter dat leerlingen vaak moeite hebben met de stappen uit deze modellen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat deze stappen niet overeenkomen met de onderzoeksmethoden in het daadwerkelijke lesmateriaal. Om dit te onderzoeken is een documentenanalyse uitgevoerd waarbij een allesomvattend model, gebasseerd op de literatuur, is vergeleken met de onderzoeksmethoden in zes lesmethoden (n=6) voor de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde. Daarnaast is door middel van korte semi-gestructureerde interviews met docenten aanvullende informatie verzameld om extra duidelijkheid te krijgen over in hoeverre de stappen die voorkomen in de lesmethoden daadwerkelijk gebruikt worden in de praktijk. Tot slot is aandacht besteedt aan de opvattingen van docenten over hun manier van lesgeven en het belang van zelfgestuurd onderzoek voor leerlingen. Uit de documentenanalyse is gebleken dat diverse onderzoeksstappen uit het allesomvattende model niet volledig terugkomen in de lesmethoden, maar in een beperkte vorm. Ook zijn er stappen die niet of nauwelijks aanwezig zijn. Uit de docentinterviews bleek verder dat een beperkt deel van de experimenten in het lesmateriaal daadwerkelijk wordt uitgevoerd en dat er regelmatig stappen worden overgeslagen of aangepast. Daarnaast werden er ook experimenten door de docent zelf opgesteld. Uit de interviews bleek verder dat de opvattingen van de docenten over hun manier van lesgeven neigt naar docentgestuurd onderwijs in plaats van leerlinggestuurd onderwijs. Daarnaast deelden de docenten de opvatting dat het opdoen van kennis en vaardigheden in zelfgestuurd onderzoek belangrijk is voor leerlingen voor hun toekomst. Het onderzoek geeft hiermee aanwijzingen dat de praktijk niet overeenkomt met de theorie. Het is echter maar een klein onderzoek, dat niet zomaar gegeneraliseerd kan worden. De resultaten geven echter wel aanleiding om dit verder te onderzoeken. Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn te vinden in de discussie.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66729
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page