University of Twente Student Theses

Login

Is het Multi-Attribute Preference Response Model bij patiënten een valide manier om gezondheid te meten als men de eigen gezondheidstoestand van de patiënt bij het overwegen meeneemt?

Verburg, J.C. (2015) Is het Multi-Attribute Preference Response Model bij patiënten een valide manier om gezondheid te meten als men de eigen gezondheidstoestand van de patiënt bij het overwegen meeneemt?

[img] PDF
4MB
Abstract:Gezondheidszorg richt zich niet alleen op kwantiteit van leven (langer leven), maar in belangrijke mate ook op het veraangenamen van leven (kwaliteit van leven). Een probaat kwantitatief meetmiddel om kwaliteit van leven te meten, met een brede toepassing en draagvlak, is daarom van belang. Een meetmethode om kwaliteit van leven te meten is de EQ-5D. De EQ-5D classificeert gezondheidsstatus binnen vijf domeinen. Deze domeinen zijn mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn/klachten en stemming. Beschrijvingen van gezondheidstoestanden op basis van het classificatiesysteem van de EQ-5D kunnen worden toegepast binnen het Multi-Attribute Preference Response model (MAPR model). Het MAPR model zal gebruikt worden in een cross-sectioneel onderzoek onder een patiëntenpopulatie, bestaande uit patiënten met leveraandoeningen en patiënten met een dwarslaesie. Op basis van dit onderzoek komen verschillende bevindingen naar voren ten aanzien van het MAPR model. Het MAPR model wordt door respondenten niet als moeilijk wordt ervaren. Er kunnen wel kanttekeningen worden geplaatst bij de formulering van de domeinen van de EQ-5D. Op basis van de logistische regressie kan worden geconcludeerd dat het MAPR model bij patiënten met leverproblemen en dwarslaesies een valide manier is om gezondheid te meten. Ook als men de eigen gezondheidstoestand van de respondent bij het overwegen meeneemt.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:44 medicine
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66742
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page