University of Twente Student Theses

Login

Ontwerp van een mobiele applicatie voor het thuis monitoren van zwangere vrouwen met een verhoogde bloeddruk

Heerink, Lisette (2014) Ontwerp van een mobiele applicatie voor het thuis monitoren van zwangere vrouwen met een verhoogde bloeddruk.

[img] PDF
10MB
[img] PDF
51MB
[img] PDF
1MB
Abstract:MobiHealth is een bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van diensten op het gebied van telemonitoring. MobiHealth biedt daarbij de patiënten de mogelijkheid tot zelf management, door de gezondheidstoestand onafhankelijk van plaats en tijd te monitoren, terwijl ze op afstand in contact blijven met hun zorgprofessionals. MobiHealth wil zijn diensten uitbreiden door een mobiele applicatie te ontwikkelen, die het thuis monitoren van zwangere vrouwen met een verhoogde bloeddruk mogelijk maakt. Het hoofddoel van deze bachelor opdracht is daarom om een aantal concepten van een user interface voor een mobiele applicatie te ontwerpen. Deze applicatie moet minimaal de gebruiker in staat stellen om zelfstandig een bloeddrukmeting uit te voeren, een CTG (cardiotocogram/hartfilmpje) van haar kind te maken en een eiwitbepaling uit te voeren. Het ontwerpproces is begonnen met een grondige analysefase. Hierin is eerst het theoretisch kader onderzocht om meer inzicht te krijgen in de medische achtergrond en het probleem. Daarnaast is er een marktonderzoek uitgevoerd om mogelijke “missing gaps” op te sporen. Door een enquête te verspreiden onder de doelgroep zijn de zorgen en behoeften van de mogelijke gebruikers vastgelegd. Daarnaast zijn hieruit de meest belangrijke aspecten van de applicatie naar voren gekomen. De gebruiker vindt het belangrijk dat er naast een meetschema met daarin de te verrichten metingen, ook een medicatieschema en een overzicht met geplande controles wordt getoond. Een persoonlijke benadering is daarbij erg belangrijk. De applicatie moet contact met de zorgverlener mogelijk maken en daarnaast wil de gebruiker kunnen zien of de zorgverlener metingen heeft bekeken, berichten heeft ontvangen, of metingen heeft beoordeeld. Ook een indicatie over de hoogte of ernst van de verschillende meetresultaten is daarbij erg belangrijk. Optredende klachten of symptomen moeten in de applicatie kunnen worden beschreven, doorgegeven kunnen worden, of kunnen worden bijgehouden. Achtergrondinformatie die is afgestemd op de persoonlijke situatie is volgens de gebruikers een belangrijk aspect die in de applicatie moet worden verwerkt. Daarnaast wil een groot deel tijdens de zwangerschap een dagboek kunnen bijhouden om notities te maken of om de leuke momenten vast te leggen. Nadat het duidelijk was waar de applicatie aan moest voldoen is er een programma van eisen opgesteld. Vanuit dit programma van eisen zijn er verschillende ideeën ontwikkeld, waaruit uiteindelijk twee uitgewerkte concepten zijn ontstaan. Professionaliteit, overzichtelijkheid en eenvoud stonden daarbij centraal. Beide concepten voldoen aan alle vastgestelde eisen en scoren bijna hetzelfde aantal punten wanneer de concepten getoetst worden aan het programma van eisen. Het tweede concept verdient de voorkeur door met name de hogere professionaliteit, overzichtelijkheid en eenvoud. Beide concepten zijn door MobiHealth positief ontvangen. Deze concepten zullen door MobiHealth worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van deze dienst. Aan het eind van het verslag zijn er daarom enkele aanbevelingen gedaan voor de verdere ontwikkeling van deze applicatie. Beide concepten voldoen aan alle vastgestelde eisen en scoren bijna hetzelfde aantal punten wanneer de concepten getoetst worden aan het programma van eisen. Het tweede concept verdient de voorkeur door met name de hogere professionaliteit, overzichtelijkheid en eenvoud. Beide concepten zijn door MobiHealth positief ontvangen. Deze concepten zullen door MobiHealth worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van deze dienst. Aan het eind van het verslag zijn er daarom enkele aanbevelingen gedaan voor de verdere ontwikkeling van deze applicatie.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:20 art studies
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66775
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page