University of Twente Student Theses

Login

Ontwerpen hulpmiddel voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand

Oostewechel, Tom (2015) Ontwerpen hulpmiddel voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

[img] PDF
2MB
[img] PDF
6MB
Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Deze bachelor opdracht is uitgevoerd in opdracht van een ergotherapeut Diane Zander. De opdracht was om een eethulpmiddel te ontwikkelen die het bord van kinderen met een ontwikkelingsachterstand, stevig op een tafel vastklemt. Het doel hiervan is om de begeleiding tijdens een eetsessie te ontlasten. HOOFDVRAAG: Welk eethulpmiddel voldoet aan de eisen en wensen van de gebruikers, die de ontwikkeling van kinderen met een beperking centraal stelt? METHODE VAN OPLOSSING: Door het raadplegen van literatuur en een expert op het gebied van EMB kinderen, is er een duidelijk beeld gecreëerd over welke specifieke doelgroep profijt kan hebben bij het hulpmiddel. Er is een visie voor het hulpmiddel opgesteld. Hieruit zijn drie concrete doelen voor het hulpmiddel voortgekomen. Deze visie en doelen vormden het fundament voor de analyse fase. Om te bepalen binnen welke richtlijnen het ontwerp moest vallen, zijn er een doelgroep-, omgeving-, markt- en een productfunctieanalyse gemaakt. Uit deze analyses zijn een vormgevingsbeleid en een programma van eisen voortgevloeid. Deze zijn als basis gebruikt voor de ideefase, waar voor drie opgestelde functionaliteiten deeloplossingen gezocht zijn. Er zijn oplossingen gezocht voor het bevestigen, het aantrekkelijker maken van het eten en het aanleren van dagelijkse vaardigheden. Uiteindelijk zijn deze oplossingen samengevoegd tot een eindconcept. RESULTATEN: Voordat het definitieve eindconcept verder uitgewerkt kon worden, moest de gekozen bevestigingsmethode getest worden. Met behulp van experimenten is bepaald dat de gekozen methode geschikt was om toe te passen op het hulpmiddel. Hierna is het eindconcept verder uitgewerkt en is de definitieve maatvoering bepaald. Het materiaal voor het prototype is uitgekozen en het definitieve model is geproduceerd op een 5-assige freesmachine. Het resultaat van deze bachelor eindopdracht is een functioneel prototype die gebruikt kan worden voor het testen bij de doelgroep. Na het testen is het pas mogelijk om de hoofdvraag te beantwoorden. CONCLUSIE In dit verslag is een specifieke doelgroep vastgesteld, zijn er verschillende analyses uitgevoerd om de richtlijnen van het ontwerp te bepalen, is er een geschikte bevestigingsmethode gevonden en is er functioneel prototype geproduceerd. Hierdoor kan gesteld worden dat het doel van deze bachelor opdracht behaald is. AANBEVELING: Het prototype moet getest worden met kinderen uit de gekozen doelgroep om de functionaliteit van het hulpmiddel te verifiëren . In het verlengde van deze testen moeten de afzetmarkt en een eventuele doelgroepsuitbreiding verder onderzocht worden. Daarnaast moet voor de eerste oplage nog een geschikt productieproces geselecteerd worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:20 art studies
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66815
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page