University of Twente Student Theses

Login

Thermisch discomfort bij vloerverwarming en goed geisoleerde gevels : onderzoek naar de meest invloedrijke parameters met betrekking tot thermisch discomfort bij bewoners van woningen met vloerverwarming en zeer goed geisoleerde gevels

IJmker, Reinier (2015) Thermisch discomfort bij vloerverwarming en goed geisoleerde gevels : onderzoek naar de meest invloedrijke parameters met betrekking tot thermisch discomfort bij bewoners van woningen met vloerverwarming en zeer goed geisoleerde gevels.

[img] PDF
2MB
Abstract:In 2009 raakte de financiële crisis de Nederlandse woningmarkt wat er voor zorgde dat er een grotere focus werd gelegd op concepten die de kwaliteit van de woonomgeving verhogen en de woning duurzamer maken, naar de wens van de consument. Deze ontwikkeling, samen met een groeiend milieubewustzijn in de maatschappij en een aanscherping van de EPC-eis die daarmee gepaard ging heeft er voor gezorgd dat in meer nieuwbouwwoningen vloerverwarming werd toegepast. Vloerverwarming werd gepromoot als een comfortabel en energiebesparend warmteafgiftesysteem omdat de temperatuur op de thermostaat tot anderhalve graad lager ingesteld zou kunnen worden met dezelfde comfort beleving. Verscheidene installateurs kregen echter van bewoners van woningen met goed geïsoleerde woningen (Rc groter dan 2,5 m²K/W) te horen dat zij de thermostaat regelmatig hoger moesten draaien dan ze gewend waren om een thermisch comfortabel binnenklimaat te realiseren. De discrepantie tussen de gepromootte energiebesparing en comfort bij een lage temperatuur en de ervaring van thermisch discomfort die bewoners van goed geïsoleerde woningen met vloerverwarming ervaarden was de oorzaak van een vraag naar meer informatie over hoe vloerverwarming in combinatie met een zeer goed geïsoleerde gevel op een zodanige manie toe gepast kan worden dat zowel thermisch comfort als een lager energiegebruik kan worden bereikt. De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt: “Hoe ziet een model eruit waarmee voorspellingen kunnen worden gedaan over hoe het thermisch discomfort bij de gebruikers van vloerverwarming in combinatie een zeer goed geïsoleerde gevel verholpen kan worden?”. Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn vier deelvragen opgesteld. Deze deelvragen behandelen respectievelijk de verschillende systemen in woningen die mogelijk van invloed zijn op het thermisch comfort, thermisch comfort, de relatie tussen thermisch comfort en de aanwezige systemen in woningen, de relatie tussen fysische parameters en de beleving van bewoners. Om deze vragen te beantwoorden zijn vier onderzoeksmethoden toegepast, namelijk: literatuuronderzoek, expert interviews, een online enquête en metingen in woningen (inclusief voorafgaand experimenteel onderzoek). Op basis van de bij Deelvraag 1 en 2 verkregen informatie, expert interviews, belevingsonderzoek en een online enquête zijn de verbanden tussen de systemen die in woningen te vinden zijn en de parameters voor algemeen en lokaal thermisch comfort in kaart gebracht. Door de uitkomsten van het belevingsonderzoek, de enquête en de expert interviews te analyseren zijn de belangrijkste parameters vastgesteld die volgens de respondenten invloed hebben op de ervaring van thermisch discomfort in goed geïsoleerde woningen met vloerverwarming. Vervolgens zijn metingen verricht in drie goed geïsoleerde woningen met vloerverwarming om de parameter waarden te kunnen vergelijken met de beleving van de bewoners. Uit de resultaten van het onderzoek is geconcludeerd dat stralingsasymmetrie, vloer-, stralings- en ruimtetemperatuur de parameters zijn die het meeste invloed hebben op thermisch discomfort in goed geïsoleerde woningen met vloerverwarming. De relaties tussen de aanwezige systemen in een woning en de comfort parameters zijn in een overzichtelijk causaal-relatie diagram weergegeven waarmee inzichtelijk is gemaakt aan welke ‘knoppen’ gedraaid kan worden om thermisch discomfort te reduceren. Tot slot zijn aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan. Het gedane onderzoek is niet representatief voor de gehele Nederlandse woningmarkt. Vervolgonderzoek zou meer verschillende typen woningen kunnen onderzoeken om zo gefundeerde conclusies te kunnen trekken over de hoofdoorzaken van thermisch discomfort in goed geïsoleerde woningen met vloerverwarming en de effecten van andere aanwezige systemen zoals ventilatiesystemen in kaart brengen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66823
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page