University of Twente Student Theses

Login

Het gebruik van E-mental health voor de behandeling van posttraumatische stressstoornis : ontwikkelingen en mogelijkheden

Haarman, T.T.A. (2014) Het gebruik van E-mental health voor de behandeling van posttraumatische stressstoornis : ontwikkelingen en mogelijkheden.

[img] PDF
795kB
Abstract:In deze masterthese werd onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor e-mental health (EMH) gericht op de behandeling van een (complexe) posttraumatische stress stoornis (PTSS). Hierbij stond de volgende onderzoeksvraag centraal: Kan e-mental health volgens de wetenschappelijke literatuur ingezet worden bij de behandeling van een posttraumatische stressstoornis? Zorginstellingen zijn op zoek naar oplossingen om een vergelijkbaar behandelaanbod op een goedkopere manier aan te bieden. Deze oplossingen moeten echter ook passen binnen de huidige maatschappij. Bij de behandeling van PTSS is het dus raadzaam om rekening te houden met de volgende punten: 1) Het verminderen van barrières voor behandeling 2) Kostenefficiënt werken 3) Een toegankelijk aanbod van de zorg. Een veelgebruikte manier om aan deze drie punten te voldoen, is het gebruik van technologie in de zorg ofwel eHealth. Bij de behandeling van PTSS wordt er echter nog weinig gebruik gemaakt van deze manier van behandelen. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is een literatuuronderzoek gedaan. Er zijn in totaal 147 artikelen gevonden waarvan de titel, samenvatting en trefwoorden beoordeeld zijn. Na het verwijderen van duplicaten en het toepassen van de exclusiecriteria bleven er 31 artikelen over. De literatuurlijst van deze 31 artikelen leverde vijf extra artikelen op. Er is aanvullend onderzoek gedaan op het internet wat zes nieuwe artikelen op heeft geleverd. In totaal zijn er in dit onderzoek 42 artikelen gelezen en beoordeeld aan de hand van kwaliteit van het onderzoek en relevantie voor de onderzoeksvraag. Negen artikelen waren niet relevant voor de onderzoeksvraag en werden niet besproken. Er werden vier reviews gevonden, 21 artikelen over internetbehandeling, vijf artikelen over telehealth behandeling en drie artikelen over smartphone applicaties. Deze artikelen werden besproken en beoordeeld op aantal participanten, effectgrootten, kwaliteit en relevantie. Er werden effectgrootten gevonden tussen de d=0.44 en d=3.63, waarbij de meeste effectgrootten boven de d=0.92 lagen. Wat opvalt is dat er bij bijna alle besproken artikelen hoge effectwaarden worden gevonden. Of er nu behandeld wordt met internetbehandeling of telehealth, de consensus is dat het werkzaam is en dat het mensen kan helpen. Deze waarden geven een groot effect op de vermindering van posttraumatische stressstoornis symptomen weer, maar er zijn hier enkele kanttekeningen. Bij een aantal onderzoeken was er sprake van kleine samples, was er geen DSM-IV diagnose of was er sprake van een specifieke doelgroep. Face to face behandeling wordt nu het meest gebruikt voor de behandeling van PTSS en haalt vergelijkbare tot grotere effectwaarden wanneer vergeleken wordt met e-mental health. Het voordeel van e-mental health behandeling wordt duidelijk door de lagere kosten en efficiëntere besteding van tijd van de behandelaar. Met e-mental health als hulpmiddel kost het de behandelaar minder tijd per cliënt, waardoor er meer cliënten gezien kunnen worden. E-mental health lijkt een geschikte manier te zijn voor behandeling van een (complexe) PTSS en past goed in het stepped care model. Het verdient meer onderzoek om dit te bevestigen om vervolgens een plek te krijgen in de geestelijke gezondheidszorg.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66853
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page