University of Twente Student Theses

Login

Verschillen in spontane probleemoplosvaardigheden tussen leerlingen van verschillende niveaus

Hannink, E.C. (2015) Verschillen in spontane probleemoplosvaardigheden tussen leerlingen van verschillende niveaus.

[img] PDF
1MB
Abstract:Probleemoplosvaardigheden zijn belangrijk in het onderwijs, omdat leerlingen in de 21e eeuw out-of-the-box moeten kunnen denken. Standaardoplossingen voldoen niet meer in de snel veranderende context van de 21e eeuwse samenleving (Thijs, Fisser, & Van der Hoeven, 2014). De vaardigheid problemen oplossen wordt, samen met zeven andere 21e eeuwse vaardigheden, beschouwd als belangrijk voor het goed kunnen leren en werken in de toekomst. In deze studie werd aan de hand van een onderzoekend leertaak onderzocht in hoeverre basisschoolleerlingen (n = 33) uit groep 7 spontaan gebruik maakten van probleemoplosvaardigheden. Hiervoor is gebruik gemaakt van een codeerschema waarmee de verschillende uitspraken gecodeerd konden worden. Om aanbevelingen voor ondersteuning met betrekking tot probleemoplosvaardigheden te kunnen geven, is er in dit onderzoek een onderscheid gemaakt tussen leerlingen van verschillende competentie niveaus. De probleemoplossende uitspraken van de leerlingen werden aan elkaar en aan leeropbrengst van de leerlingen gerelateerd. Leerlingen uit groep 7 gebruiken spontaan verschillende probleemoplosvaardigheden. Uit dit onderzoek bleek dat er een verschil is in aantal uitspraken met betrekking tot de vaardigheid ‘experimenteren’ tussen bovengemiddelde en gemiddelde leerlingen. Op de vaardigheid ‘oplossingsstrategieën kunnen genereren, analyseren en selecteren’ en de deelvaardigheid ‘plannen’ zou eventueel ondersteuning ingezet kunnen worden omdat deze vaardigheden samenhangen met leeropbrengst bij gemiddelde leerlingen. De vaardigheid ‘kennis van strategieën om met onbekende problemen om te gaan’ had de meeste samenhang met overige probleemoplosvaardigheden en is dus een vaardigheid waar ook mogelijk ondersteuning in het basisonderwijs op ingezet kan worden. Het is mogelijk dat de hoeveelheid uitspraken in verschillende probleemoplosvaardigheden werden bepaald door de onderzoekend leertaak die in dit onderzoek gebruikt is en dit kan een verklaring zijn waarom de meeste probleemoplosvaardigheden niet tot uiting zijn gekomen in dit onderzoek. Het codeerschema behorend bij de probleemoplosvaardigheden zal in vervolg onderzoek gebruikt kunnen worden bij een taak waarin minder aandacht wordt gevraagd van de onderzoekend leerprocessen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66856
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page