University of Twente Student Theses

Login

Het effect van conflictvermijding bij taakconflicten en relatieconflicten

Heirbaut, T. (2015) Het effect van conflictvermijding bij taakconflicten en relatieconflicten.

[img] PDF
948kB
Abstract:Conflictvermijding werd gezien als een non-constructieve manier om met conflicten om te gaan. Recentelijk wordt de positieve kant van conflictvermijding meer benadrukt. Vooral bij relatieconflicten, waarbij het conflict gaat over persoonlijke verschillen, bijvoorbeeld politieke voorkeur of normen en waarden, draagt conflictvermijding binnen organisatieteams bij aan team functioneren en effectiviteit. Conflictvermijding bij taakconflicten lijkt ook een positief effect te hebben, maar dit effect is nog niet eenduidig aangetoond. Dit onderzoek dat gebaseerd is op onderzoek van De Dreu & Van Vianen (2001) onderzoekt de huidige studie wat het effect is van conflictvermijding op groepsgevoel, respect en psychologische aspecten (stress en negatieve gevoelens) bij zowel taakconflicten als relatieconflicten onder studenten die in studentenhuizen wonen. Er zijn twee digitale scenario's opgesteld, een taakconflict scenario en een relatieconflict scenario, waar deelnemers random over verdeeld werden en waarna ze een vragenlijst invulden (n = 121). Verwacht werd dat er bij taakconflicten een negatief verband zou bestaan tussen conflictvermijding en groepsgevoel, en een positief verband tussen conflictvermijding en stress, negatieve gevoelens en respect. Bij relatieconflicten werden positieve verbanden verwacht tussen conflictvermijding en respect en groepsgevoel, maar negatieve verbanden tussen negatieve gevoelens en stress. Er zijn hiërarchische meervoudige regressie analyses uitgevoerd, maar er is onvoldoende ondersteuning gevonden voor de opgestelde hypotheses. Er is exploratief onderzoek gedaan naar het verband tussen conflictvermijding en positieve gevoelens bij taak- en relatieconflicten. Bij taakconflicten is een significant negatief verband aangetroffen tussen conflictvermijding en positieve gevoelens. De hogere mate van conflictvermijding gaat samen met een afname van positieve gevoelens.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66857
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page