University of Twente Student Theses

Login

De sleutelpositie van de brievenbus : ontwerp van een device voor het vrijgeven van een huissleutel via de brievenbus

Olivier, F.G. (2005) De sleutelpositie van de brievenbus : ontwerp van een device voor het vrijgeven van een huissleutel via de brievenbus.

[img] PDF
7MB
Abstract:Projectkader: Thuiszorgorganisaties dragen zorg voor mensen die, zoals de naam al zegt, nog thuis wonen, maar wel externe zorg nodig hebben. Een deel van hun cliënten kan echter niet zelf de deur openen. De meeste thuiszorgorganisaties bieden daarom de service om een sleutel in bewaring te houden, die verzorgers kunnen ophalen wanneer ze naar een bepaalde klant gaan. Dit beheren, ophalen en terugbrengen van de sleutels kost de organisaties echter veel tijd en geld. Bij Indes is er een oplossing bedacht voor dit probleem en daarop hebben ze inmiddels ook een patent aangevraagd. De oplossing houdt in dat de sleutel via de brievenbus van de cliënt ter beschikking kan worden gesteld aan de medewerkers van de thuiszorg. Om te zorgen dat de sleutel niet in verkeerde handen valt, is deze enkel bereikbaar na legitimatie door middel van een identificatiemiddel. Voordelen van zo een systeem zijn dat het goedkoop is om te installeren, wat als een groot nadeel wordt beschouwd van bijvoorbeeld elektronische sloten. En dat het van buitenaf niet zichtbaar is, zodat dieven niet weten dat er iemand woont die slecht ter been is. Opdracht: Een product dat de functie van dit idee moet gaan vervullen is er echter nog niet en daar komt dan ook de doelstelling van het uitgevoerde onderzoek vandaan. Doel van het onderzoek is namelijk het maken van een technisch concept en het vormgeven van een productontwerp dat de huissleutel via de brievenbus uitgeeft aan personen die daarom vragen en zich kunnen legitimeren, na gebruik moet de sleutel weer kunnen worden teruggestopt en moet het product de sleutel veilig in bewaring houden. De nadruk ligt hierbij op het mechanische ontwerp en niet op het intelligente gedeelte van het product. Het onderzoek: Om tot een resultaat te komen is er eerst onderzoek gedaan naar relevante zaken als de omgeving van de brievenbus, sleutels, wetten, gebruikers en gebruik. De resultaten van dit onderzoek zijn in het achterhoofd gehouden bij het ontwikkelen van ideeën en concepten. Na een grove schifting in de concepten is er nog een verbeterslag gemaakt en extra onderzoek gedaan om tot een gefundeerde keuze voor een concept te komen. Het gekozen concept is uiteindelijk uitgewerkt via een werkingsprototype tot een 3D CAD-model. In het uiteindelijke ontwerp bevindt de sleutel zich in opgeborgen toestand vlak boven of onder de brievenbus. Hier is voor gekozen, aangezien obstakels op de deur op heel verschillende manieren worden geplaatst. Hierdoor kan er niet worden uitgegaan van een bepaalde vrije ruimte, behalve direct rondom de brievenbus. Door deze ruimte te gebruiken, kan het product bij vrijwel alle deuren met een brievenbus worden gebruikt. De sleutel zal in positie worden gebracht door een houder die met een armenmechanisme gedeeltelijk in de brievenbusopening wordt gebracht. Hierdoor kan de persoon die de sleutel wil pakken er makkelijk bij. Om te zorgen dat de sleutel nog makkelijker kan worden gepakt en teruggestopt, bevindt de sleutel zich in een bakje. Dit bakje zit aan de sleutel vast als een sleutelhanger, zodat de sleutel niet zomaar in de broekzak wordt gestopt en wordt vergeten terug te plaatsen. Dit zou immers de werking van het systeem teniet doen. De medewerker van de thuiszorg kan zich identificeren door middel van een Identificatiemiddel. Op het moment dat de medewerker via de brievenbus de houder waarin de sleutel zich bevindt iets indrukt, zal de scanner die het ID moet keuren aangaan. Deze kan vervolgens op afstand het ID keuren. Hierdoor kan de medewerker het ID buiten voor de deur houden en hoeft deze het niet in te voeren. Conclusie en Aanbevelingen: De sleuteldispenser voldoet aan de eisen die gesteld zijn in het Programma van eisen. Ook aan de meeste wensen wordt ruim voldaan. De precieze manier van identificatie en het gegevensbeheer moet misschien worden aangepast voor een veiliger gebruik en meer gemak bij grootschalige toepassing. De productie en de benodigde standaardonderdelen moeten nog worden gespecificeerd. Daarbij is het mogelijk dat er aan de sleuteldispenser wijzigingen moeten plaatsvinden. De sleuteldispenser moet nog worden getest, zodat de werking en gebruiksgemak kan worden geoptimaliseerd.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:20 art studies
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66864
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page