University of Twente Student Theses

Login

Operations control : re-planning: invloed van complexiteit van de werkomgeving op re-planning

Zuccarello, C.C. (2015) Operations control : re-planning: invloed van complexiteit van de werkomgeving op re-planning.

[img] PDF
1MB
Abstract:Achtergrond: De lage frequenties van optreden van grote verstoringen, de niet bijzonder uitgebreide ervaring, ontbrekende feedback, onzekerheid van gegevens, instabiele, zich steeds veranderende situaties, tijdsbeperkingen en conflicterende doelen, zijn factoren die een bijdrage leveren aan de enorme complexiteit van de werkomgeving waarbinnen professionals in de afdeling Operations Control (OC) verstoringen moeten oplossen. Hierbij geeft het OC management aan dat een lage vorm van eenduidigheid in besluitvorming bestaat tussen de verschillende professionals en dat het slechts beperkt inzicht heeft in hun individuele beslisprocessen. Doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de invloed van de complexiteit van de werkomgeving op de mate van uniformiteit van het re- planningsproces van de professionals binnen KLM OC. Centrale onderdelen van re-planning zijn de modificatie van opties en de wijziging van doelen. Methode: Om inzicht te krijgen in de manier van re-planning is er onder 21 medewerkers binnen KLM OC gebruik gemaakt van hardop denk simulaties waarin een grote verstoring is gesimuleerd. Deze is gecombineerd meteen retrospectief interview. Beiden zijn uitgewerkt in transcripties. Inhoudelijke bevat de simulatie de manipulatie van de variabele complexiteit, welke in het tweede deel van de simulatie per onderdeel van de opdracht veranderd is om inzicht te verkrijgen op de invloed hiervan op de uniformiteit van de verschillende delen van het re- planningsproces. Voor dit eerste onderzoek zijn er 6 van de 21 transcripties op inhoud geanalyseerd. Besluitvorming is hierbij in termen van re-planning opgesplitst in de onderdelen opties, doelen en beperkingen, afwegingsstrategie en inhoudelijke categorisatie. Resultaten en Discussie: Een verschil van het aantal ingevoerde kenmerken van complexiteit per onderdeel van de opdracht, lijkt een verschil binnen de uniformiteit van de gekozen opties en op de uniformiteit binnen onderdelen van re-planning ten gevolg te hebben. Echter hebben mogelijke derde variabelen, zoals individuelle mate van ervaring en inhoud van de gekozen doelen, vermoedelijk een sterkere impact op de uniformiteit van de besluitvorming en de diverse onderdelen van het re-planning proces. In het bijzonder zijn verschillen tussen individueel gekozen doelen, welke vermoedelijk onder meer complexere omstandigheden tot meningsverschillen hebben geleid, op basis van de gekozen analyse methode niet naar voren gekomen. Er wordt aanbevolen om de verschillen binnen de doelen die professionals in OC nastreven op een meer gedetailleerd niveau te analyseren en deze verschillen bijvoorbeeld aan individuelle verschillen binnen de mate van ervaring en aan individuelle persoonlijkheidskenmerken te koppelen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66887
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page