University of Twente Student Theses

Login

Het gebruik van reminiscentiekoffers als een interventie bij ouderen met dementie : the use of reminisceboxes in an intervention for elderly with dementia

Zappeij, M. (2015) Het gebruik van reminiscentiekoffers als een interventie bij ouderen met dementie : the use of reminisceboxes in an intervention for elderly with dementia.

[img] PDF
544kB
Abstract:Achtergrond: Door de vergrijzing in onze samenleving zal dementie een steeds groter probleem gaan vormen. Naast het cognitieve verval lijden veel van de patiënten aan depressie en ervaren ze vaak een verminderde tevredenheid over hun leven. Reminiscentie is een veelbelovende manier om de kwaliteit van leven toe te laten nemen en de mate van depressie af te laten nemen onder personen die aan dementie lijden. Een nieuwe vorm van reminiscentie is het stimuleren van reminiscentie met behulp van oude voorwerpen. Deze voorwerpen zitten in een koffer, iedere koffer betreft een ander thema. Dit onderzoek is opgezet als pilotstudie om eerste bevindingen op te doen over het effect van een interventie die gebruikt maakt van reminiscentiekoffers. Methode: Aan het onderzoek hebben elf ouderen met dementieklachten deelgenomen, zij hebben deelgenomen aan een zes weekse interventie. De data is verkregen met behulp van de verzorgenden van zorginstelling Livio, zij hebben wekelijks vragenlijsten ingevuld over de participanten. Deze kwantitatieve data is geanalyseerd met SPSS, er is een t-toets voor twee afhankelijke steekproeven uitgevoerd met de resultaten van voor en na de interventie. Resultaten: Er is een kleine toename te zien in de kwaliteit van leven, deze is echter niet significant. De subschaal “positief affect” laat na afloop van de interventie wel een significante toename zien. In stemmingsgerelateerde kenmerken van depressie is ook een kleine toename te zien, maar ook deze is niet significant. Het grootste resultaat kan worden gezien na de eerste week, twee subschalen van de kwaliteit van leven ondergaan een significante stijging na de eerste week. Dit betreffen “sociaal isolement” en “rusteloos gespannen gedrag”. Conclusie: Aan de hand van de bevindingen kunnen de onderzoeksvragen niet aangenomen worden. Dit zou mogelijk kunnen komen door de beperkingen van dit onderzoek. Het aantal participanten was erg klein. Ook was er geen controlegroep aanwezig. Om tot meer inzicht te komen over het effect van het gebruik van reminiscentiekoffers wordt verder onderzoek aanbevolen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/66890
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page