University of Twente Student Theses

Login

De rol van neuroticisme extraversie en consciëntieusheid bij huidgeleding tijdens het ondervinden van stress

Silderhuis, I.L.A. (2015) De rol van neuroticisme extraversie en consciëntieusheid bij huidgeleding tijdens het ondervinden van stress.

[img] PDF
634kB
Abstract:Stress kan op de lange termijn gevolgen met zich meebrengen. Uit de literatuur blijkt dat persoonlijkheid invloed heeft op stress en zijn fysiologische reactie. Met huidgeleiding kan deze fysiologische reactie op stress gemeten worden. Als er een relatie is tussen huidgeleiding bij stress en persoonlijkheid zou dat betekenen dat deze twee factoren een voorspellende waarde voor elkaar kunnen hebben. In het huidige onderzoek zijn we geïnteresseerd in de rol van de persoonlijkheidskenmerken neuroticisme, extraversie en consciëntieusheid bij huidgeleiding tijdens het ondervinden van stress. Het opwekken van een fysiologische stressreactie kan snel en effectief gedaan worden met de Sing-a-Song Stress Test. Bij deze test moeten participanten een lied zingen in aanwezigheid van twee personen. In combinatie met een vragenlijst over de persoonlijkheidskenmerken, kan de relatie tussen stress en neuroticisme, extraversie en consciëntieusheid onderzocht worden. De stressreactie werd berekend aan de hand van de gemiddelde totale amplitude van de huidgeleidingsresponsen. Ondanks een sterke stressinductie en representatieve data op de persoonlijkheidsvragenlijst werd er geen significante relatie gevonden tussen stress, uitgedrukt in de gemiddelde totale amplitude van de huidgeleidingsresponsen, en de persoonlijkheidskenmerken neuroticisme, extraversie en consciëntieusheid.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/67007
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page