University of Twente Student Theses

Login

Wie zijn de gebruikers van Mijn Gezondheidsplatform? : cross-sectioneel onderzoek naar tevredenheid van gebruikers eHealth interventie MijnGezondheidsplatform

Schnitzler, L.M. (2015) Wie zijn de gebruikers van Mijn Gezondheidsplatform? : cross-sectioneel onderzoek naar tevredenheid van gebruikers eHealth interventie MijnGezondheidsplatform.

[img] PDF
1MB
Abstract:Inleiding Mijn Gezondheidsplatform is een online eHealth technologie dat is gefocusseerd op patiënten met chronische aandoeningen. Het zou de zorg voor chronisch zieke mensen toegankelijker maken en zelfmanagement bevorderen om betere uitkomsten voor gezondheid en kwaliteit van leven te bereiken. Met behulp van een cohort studie wordt gemeten of het online interactieve zelfmanagement programma MGP een effect heeft op zelfmanagement-vaardigheden en kwaliteit van leven van gebruikers in vergelijking tot patiënten die ‘care as usual’ ontvangen. Het doel van dit onderzoek is te meten of een interventie groep die sinds kort gebruik maakt van MGP vergelijkbaar is met een steekproef controles groep ten aanzien van belangrijke variabelen. Verder wordt evalueert in hoeverre gebruikers tevreden zijn met, zich betrokken voelen van en vertrouwen hebben in MGP. Methode Het wordt onderzocht, of er significante verschillen bestaan tussen gebruikers en controle groep ten aanzien van demografische gegevens, internetgebruik, rookgedrag, lichamelijke activiteit, zelfmanagementvaardigheden en kwaliteit van leven. Deelnemers waren 55 gebruikers van MGP en een controlegroep van 150 patiënten die “care as usual gebruiken.” Aan beide groepen zijn er een aantal vragenlisten afgenomen Voorbeleden hiervan zijn de PAM (Zelfmanagement), IPAQ-SF (lichamelijke activiteit) of de EQ-5D (kwaliteit van leven). Verschillen tussen de twee groepen werden gemeten met t-toetsen, Pearson chi-kwadraat toetsen (opleiding, rookgedrag) en de Mann- Whitney- U- toetsen (IPAQ-SF). Resultaten Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen gebruikers van MGP en de controle groep behalve op de variabele opleidingsniveau. Gebruikers zijn redelijk tevreden met MGP en hebben vertrouwen in de organisatie en technologie van MGP. Discussie Beide groepen lijken vergelijkbaar ten aanzien van belangrijke variabelen, zoals zelfmanagementvaardigheden, kwaliteit van leven, lichamelijke activiteit, rookgedrag, leeftijd en internetgebruik. Ten aanzien van betrokkenheid lieten gebruikers een neutraal instelling zien. Er zitten toch op een aantal variabelen hoge onrealistische scores waardoor de resultaten minder betrouwbaar worden. Conclusie Concluderend is aangetoond dat patiënten die gebruik maken van MGP wel vergelijkbaar lijken met een steekproef controle die “care as usual” ontvangen. Het is toch niet raadzaam om de gevonden resultaten als basis te gebruiken om er in volgende onderzoeken valide uitspraken te kunnen doen. Gebruikers van MGP zijn op het moment van de baselinemeting redelijk tevreden met de eHealth technologie.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/67009
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page