University of Twente Student Theses

Login

Samen werken aan de toekomst : een vergelijking tussen theorie en praktijk over het samenwerken van MKB-bouwbedrijven in de Achterhoek

Esselink, Steven (2015) Samen werken aan de toekomst : een vergelijking tussen theorie en praktijk over het samenwerken van MKB-bouwbedrijven in de Achterhoek.

[img] PDF
838kB
Abstract:Bouwend Nederland Gelderland Oost constateerde dat veel Midden- en Kleinbedrijven (MKB) in de bouw in de Achterhoek het financieel moeilijk hebben. De laatste jaren is er sprake geweest van veel faillissementen. De MKB-bouw merkt dat er steeds meer sprake is van concurrentie van ZZP’ers, welke veelal een lager tarief hanteren dan de MKB-bouwbedrijven en daarmee veel werk overnemen. Bouwend Nederland Gelderland Oost verwacht dat door samenwerking deze problemen het hoofd kunnen worden geboden, doordat MKB-bouwbedrijven met samenwerking meer concurrerend kunnen zijn en grotere opdrachten kunnen aangaan. Dit onderzoek draagt bij aan dit externe doel door uit te zoeken vanuit welke doelen MKB-bouwbedrijven in de Achterhoek samenwerken of de samenwerking overwegen. Wat is voor hen van belang? Daarnaast worden de randvoorwaarden van samenwerking bekeken. Waaraan moet samenwerking voldoen, wil het een kans van slagen hebben? Om deze twee invalshoeken in kaart te brengen is eerst de theorie bestudeerd om een theoretisch framework te maken, welke vervolgens over de praktijk gelegd is. Welke verschillen kunnen opgemerkt worden tussen theorie en praktijk en hoe vallen deze vervolgens te verklaren? Vanuit de theorie zijn twee categorieën opgemaakt, namelijk motieven voor samenwerking en randvoorwaarden van samenwerking. Per categorie zijn een viertal onderzoeksobjecten vastgesteld welke de praktijk in kaart moeten brengen. De vier motieven zijn: bevorderen leervermogen en kennisuitwisseling, behalen en benutten schaalvoordelen, gebruik maken van elkaars vaardigheden en risicospreiding. Dit zijn alle motieven die passen bij verticale samenwerking. Verticale samenwerking houdt in dat de samenwerking gericht is op de verticale keten van de producten, vanaf de producent tot aan de eindgebruiker. Door kennis en kunde gedurende het hele proces optimaal te gebruiken, kan de meeste waarde toegevoegd worden aan de producten. Volgens de theorie is dit de samenwerking waarop MKB-bouwbedrijven zich het best kunnen richten, omdat met behulp van de opgedane kennis uit deze samenwerking de eigen producten en processen geoptimaliseerd kunnen worden. De geselecteerde randvoorwaarden zijn: vertrouwen tussen samenwerkingspartners is noodzakelijk, samenwerking moet een meerwaarde hebben, gelijkwaardigheid tussen partners in samenwerking en er moet openheid en transparantie zijn. De MKB-bouwbedrijven hechten waarde aan samenwerking om op die manier opdrachten binnen te halen. Daarmee ligt de focus op partners voor samenwerking in de eigen branche. De motieven die passen bij verticale samenwerking worden in de praktijk dan ook niet van belang geacht. Alleen risicospreiding is een motief voor de MKB-bouwbedrijven. De randvoorwaarden blijken in de praktijk ook niet voldoende aanwezig, gelijkwaardigheid tussen partners in samenwerking is als randvoorwaarde aanwezig, de andere drie randvoorwaarden niet of nauwelijks. De verschillen tussen theorie in praktijk zijn groot. MKB-bouwbedrijven kijken niet naar verticale samenwerking, maar alleen naar horizontale samenwerking (samenwerking met concurrenten). Motieven die een bijdrage kunnen leveren aan optimalisatie van eigen producten en processen worden als niet belangrijk geacht. Motieven die meer werk kunnen opleveren, of meer winst genereren worden belangrijker gevonden. Dat de randvoorwaarden niet aanwezig zijn heeft alles te maken met wantrouwen en een gebrek aan openheid bij MKB-bouwbedrijven in de Achterhoek. Door de hevige concurrentie en een gebrek aan werk vertrouwen de MKB-bouwbedrijven elkaar niet. Dan gaan samenwerken, zien de meeste MKB-bouwbedrijven als de manier om vertrouwelijk informatie over werkwijzen, inkooptarieven en vaste klantengroep aan de concurrent prijs te geven. Er wordt verwacht dat de concurrent daar zijn voordeel uit zal halen en om deze reden zijn weinig MKB-bouwbedrijven bereid om samen te werken. Het betekent niet dat er geen mogelijkheden zijn voor MKB-bouwbedrijven om samen te werken, maar dat vertrouwen en openheid hersteld zullen moeten worden voordat samenwerken een optie is.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering and Management MSc (60026)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/67012
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page