University of Twente Student Theses

Login

Factoren van terugval na een alcoholverslavingsbehandeling

Rupert, P. (2015) Factoren van terugval na een alcoholverslavingsbehandeling.

[img] PDF
405kB
Abstract:Introductie: Ondanks een alcoholverslavingsbehandeling krijgt 50 tot 70% van de cliënten binnen een jaar te maken met terugval. Alcoholverslaving heeft een chronisch karakter en is daarom vergelijkbaar met andere chronische aandoeningen. Doel: Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in de factoren van terugval na een alcoholverslavingsbehandeling. Methode: Er werd een literatuuronderzoek verricht voor publicaties tussen 2010 en 2014 en er zijn telefonisch semigestructureerde interviews afgenomen met 9 cliënten van Tactus die een alcoholverslavingsbehandeling hadden afgerond. De gevolgde behandelingen van de respondenten varieerde van klinische behandeling, één op één ambulante behandeling, online behandeling en nazorgbehandeling. Het interview werd door middel van het open coding principe geanalyseerd. Resultaten: De resultaten uit het literatuuronderzoek waren stress, onbewuste processen, coping, comorbiditeit met angst en depressie, slaap en persoonlijkheid. De overeenkomstige factoren uit de interviews waren stress, coping, aandachtsbias, nieuwsgierigheid en comorbiditeit met angst en depressie. Aanvullende factoren uit de interviews waren eenzaamheid, verveling en gelegenheid. Van bovenstaande factoren bleek eenzaamheid de meest genoemde factor tijdens de interviews. Conclusie: Dit onderzoek toonde aan dat elk individu verschillende risicofactoren met betrekking tot terugval heeft. Echter waren eenzaamheid, stress en coping de meest voorkomende factoren. In verband met het chronische karakter van alcoholverslaving wordt aanhoudende zorg aanbevolen. Implicaties voor vervolgonderzoek zijn adaptieve behandelmethoden en individuele ervaringen van de respondenten betreffende hun specifieke terugvalmomenten. Ook zou onderzoek naar de voorspellende waarde van eenzaamheid en de samenhang met andere factoren van toegevoegde waarde kunnen betuigen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/67013
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page