University of Twente Student Theses

Login

Verbondenheid met het toekomstige zelf als verklaring voor de leeftijd-criminaliteitscurve

Vroom, M. (2015) Verbondenheid met het toekomstige zelf als verklaring voor de leeftijd-criminaliteitscurve.

[img] PDF
658kB
Abstract:Een van de meest consistente bevindingen van onderzoek naar criminaliteit is dat er een sterke relatie bestaat tussen leeftijd en het plegen van criminaliteit: de leeftijd-criminaliteitscurve. Een andere solide bevinding van criminologisch onderzoek is dat delinquenten zich richten op de korte termijn opbrengsten van hun criminele gedrag en niet denken aan de gevolgen op lange termijn. Dit wordt verklaard door een gebrek aan verbondenheid met het toekomstige zelf, bestaande uit de componenten levendigheid, overeenkomst en attitude. Het huidige onderzoek tracht beide onderzoeksgebieden met elkaar te verbinden en richt zich op de vraag in hoeverre verbondenheid met het toekomstige zelf een leeftijd-gerelateerde ontwikkeling heeft en of dit een verklaring vormt voor de leeftijd-criminaliteitscurve. Deze vraag is onderzocht aan de hand van een kwantitatieve vragenlijst en een kwalitatieve schrijfopdracht in de vorm van een toekomstbrief. Aan het onderzoek hebben 214 respondenten meegedaan met een leeftijd variërend tussen de 13 en 65 jaar. De resultaten tonen aan dat de relatie tussen leeftijd en zelfgerapporteerde criminaliteit gedeeltelijk wordt verklaard door het feit dat jongeren minder overeenkomst ervaren tussen hun huidige en toekomstige zelf dan oudere mensen. Dit effect treedt vooral op wanneer er sprake is van een langere tijdsperiode tussen het huidige en toekomstige zelf en bij mensen met een lage eigenwanwaarde. Deze inzichten zouden een begin kunnen vormen van vervolgonderzoek naar interventies om de overeenkomst die jongeren ervaren tussen hun huidige en toekomstige zelf te versterken en zo jeugdcriminaliteit tegen te gaan.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/67073
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page