University of Twente Student Theses

Login

Hartveilig wonen: wie doen er mee? : een onderzoek naar de demografische en psychosocialedeterminanten die samenhangen met deelname aan Hartveilig wonen in verschillende gebieden in de regio Noord- en Oost-Gelderland

Valkeman, R.H.G. (2015) Hartveilig wonen: wie doen er mee? : een onderzoek naar de demografische en psychosocialedeterminanten die samenhangen met deelname aan Hartveilig wonen in verschillende gebieden in de regio Noord- en Oost-Gelderland.

[img] PDF
1MB
Abstract:Hartveilig wonen (HVW) is een netwerk waarbij vrijwilligers worden ingezet om mensen met een hartstilstand sneller van hulp te kunnen voorzien. Omdat dit netwerk het best functioneert met veel vrijwilligers, is HVW continu bezig met werving. In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de demografische en psychosociale determinanten die samenhangen met deelname aan HVW in verschillende gebieden in de regio Noord- en Oost-Gelderland (NOG). Dit kan HVW in de toekomst helpen vrijwilligers te werven en te behouden. Er is op basis van literatuur en een kwalitatief vooronderzoek een model opgesteld waarin alle relevante determinanten zijn meegenomen die een voorspellende waarde op (intentie tot) deelname aan HVW lijken te hebben. De theorie van gepland gedrag (Ajzen, 1991) dient in dit model als basis (attitude, sociale norm en waargenomen gedragscontrole), waaraan drie determinanten zijn toegevoegd op basis van het kwalitatief vooronderzoek (angst, altruïsme en ervaring). Aan de hand van het model is een online vragenlijst ontwikkeld welke is verspreid binnen rurale en urbane gebieden in NOG. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de intentie tot deelname aan HVW wordt voorspeld door behavioral beliefs normen en attitude. De daadwerkelijke deelname aan HVW word voorspeld door angst, behavioral beliefs normen, waargenomen gedragscontrole oproep en attitude. Op waargenomen gedragscontrole oproep en ervaring na, bestaan er geen verschillen tussen rurale en urbane gebieden betreffende demografische variabelen of opvattingen over HVW. Op basis van de bevindingen uit deze scriptie worden de volgende aanbevelingen gedaan: 1. Houd rekening, bij het werven en behouden van vrijwilligers, met stimulansen (behavioral beliefs normen & attitude) en barrières (waargenomen gedragscontrole oproep & angst) in de keuze om deel te nemen aan HVW. 2. Richt de werving op mensen die al vanuit hun professie betrokken zijn bij zorg, hulpverlening of veiligheid. 3. Zorg voor meer bekendheid van HVW onder reanimisten. 4. Doe onderzoek naar een conceptualisatie van de inzet van burgers in het geval van rampen en crises. 5. Doe onderzoek naar de verschillen tussen rurale en urbane gebieden in een regio waar sprake is van een groter contrast in mate van stedelijkheid dan in NOG.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/67074
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page