University of Twente Student Theses

Login

Wat is de rol van disfunctionele copingstijlen bij verandering van onaangepaste schema's?

Sandman, L. (2015) Wat is de rol van disfunctionele copingstijlen bij verandering van onaangepaste schema's?

[img] PDF
473kB
Abstract:Doel: Dit onderzoek richt zich op de rol van disfunctionele copingstijlen in het veranderproces van onaangepaste schema’s, gedurende en na een schematherapie behandeling. Het doel hiervan is het vergaren van inzicht in de samenhang van (mogelijk effectieve) onderdelen van de schematherapie. Methode: De Young Schema Vragenlijst (YSV) is ingezet voor het bepalen van aanwezige onaangepaste schema’s en met de Young Compensatory Inventory (YCI) en Young-Rygh Avoidance Inventory (YRAI) zijn aanwezige disfunctionele copingstijlen vastgesteld. Daarnaast zijn demografische gegevens in kaart gebracht met behulp van elektronische patiëntendossiers. Cliënten uit de klinische praktijk met persoonlijkheidsproblemen stonden hierbij centraal (n = 42). Vervolgens is de t-toets voor twee onafhankelijke steekproeven ingezet om toenamen en afnamen in disfunctionele copingstijlen en onaangepaste schema’s te bepalen en met lineaire regressie analyses is bepaald of afname in copingstijlen leidt tot afname in schema’s. Hierbij zijn vier meetmomenten betrokken, vanaf de start van behandeling tot en met de follow-up, met een half jaar tussen elk meetmoment. De tweede meting is wegens relatief hoge non-respons buiten beschouwing gelaten bij het onderzoeken van veranderingen in onaangepaste schema’s en disfunctionele copingstijlen. Resultaten: De resultaten laten zien dat de vele, verscheidene onaangepaste schema’s die aan het begin van de behandeling in hoge tot zeer hoge mate aanwezig zijn, in significante mate afnemen naar beneden gemiddeld tot laag niveau, zowel gedurende de behandeling als bij de follow-up. Hoewel de meeste overcompensatie- en vermijdingsstrategieën bij de eerste meting beneden gemiddeld niveau aanwezig zijn, nemen ze in significante mate af naar nog lager niveau, op de overcompensatiestrategie ‘verstrengeld zelf’ na. Deze resultaten zijn zowel bij de eindmeting als bij de follow-up zichtbaar. Tevens is naar voren gekomen dat afname in disfunctionele copingstijlen gedurende de behandeling een significante invloed heeft op afname van onaangepaste schema’s bij de follow-up. Implicaties: Op basis van de resultaten wordt vermoed dat binnen een schemagerichte behandeling de focus het beste gelegd kan worden op vermindering van disfunctionele copingstijlen. Hierdoor zullen naar verwachting onaangepaste schema’s (een half jaar na de behandeling) ook afnemen. Vanuit dit onderzoek geldt het advies voor cliënten met persoonlijkheidsproblemen en/of (chronische) As-I klachten die een schemagerichte behandeling, in klinische setting, volledig afronden. Gezien de beperkte, selectieve steekproef en het buiten beschouwing laten van meerdere (wellicht belangrijke) factoren, zoals drop-outs, wordt aangeraden in vervolgonderzoek deze factoren in het onderzoeksdesign mee te nemen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/67080
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page