University of Twente Student Theses

Login

Concept cartoons bij onderzoekend leren : de invloed van concept cartoons op de kwaliteit van dialogen

Olie, J.M. (2015) Concept cartoons bij onderzoekend leren : de invloed van concept cartoons op de kwaliteit van dialogen.

[img] PDF
913kB
Abstract:In dit onderzoek is gekeken naar de invloed van een concept cartoon op de kwaliteit van de dialogen tijdens onderzoekend leren. In eerdere onderzoeken zijn positieve effecten gevonden voor het gebruik van concept cartoons tijdens onderzoekend leren in het algemeen. Uit deze onderzoeken blijkt echter niet wat de invloed van een concept cartoon is op de afzonderlijke aspecten van het onderzoekend leerproces. Om deze reden ligt de focus van dit onderzoek op twee belangrijke aspecten van onderzoekend leren: de discussievoering en het genereren van hypotheses. Verwacht werd dat concept cartoons de kwaliteit van de discussie zouden bevorderen, en dat leerlingen die een kwalitatief goede discussie voeren ook kwalitatief goede hypotheses opstellen. Om deze verwachtingen te toetsen is een experiment uitgevoerd bij 119 leerlingen uit groep 7 en 8 van drie verschillende basisscholen. Per klas zijn de leerlingen verdeeld in kleine groepjes die willekeurig zijn toegewezen aan de experimentele conditie (met concept cartoon) en de controle conditie (zonder concept cartoon). Tijdens het onderzoek hebben de leerlingen individueel een hypothese opgesteld over de hartslag. Vervolgens hebben ze in groepsverband de verschillende hypotheses met elkaar besproken en gezamenlijk besloten welke hypothese ze als groep zouden gaan onderzoeken. Daarnaast is bij alle leerlingen een voor- en natest afgenomen. Uit de resultaten blijkt dat leerlingen in de concept cartoon conditie significant vaker gegeven informatie verduidelijken dan leerlingen uit de controle conditie. Dit verschil bleek onafhankelijk van de voorkennis van de leerlingen. Tussen de hoeveelheid voorkennis en de kwaliteit van de discussie is geen samenhang gevonden. Daarnaast bleek dat de groepjes uit de concept cartoon conditie significant betere groepshypotheses hadden opgesteld dan de groepjes uit de controle conditie; de kwaliteit van de individuele hypotheses was in beide condities even hoog. Tot slot is er geen verband gevonden tussen de kwaliteit van een dialoog en de kwaliteit van de hypotheses. Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat concept cartoons een positieve invloed kunnen hebben op de kwaliteit van een dialoog en het opstellen van groepshypotheses.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/67081
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page