University of Twente Student Theses

Login

Positieve psychologie online : de effecten van een multicomponente zelfhulpcursus

Bekendam, M.T. (2015) Positieve psychologie online : de effecten van een multicomponente zelfhulpcursus.

[img] PDF
1MB
Abstract:Het huidige onderzoek kijkt naar de effecten van een multicomponente zelfhulpcursus gebaseerd op de principes van de Positieve Psychologie. Het multicomponente karakter van de interventie, in combinatie met een RCT studie design, is vernieuwend te noemen. De belangrijkste uitkomstmaten zijn de mate van welbevinden direct na de interventie en de mate van welbevinden na 6 maanden na afloop van de interventie. Tevens wordt er gekeken naar de competentie ‘het gebruik van sterke kanten’ en hoe deze invloed heeft op de mate van welbevinden na de interventie. Verder worden de persoonlijkheidskenmerken extraversie en neuroticisme meegenomen om te onderzoeken hoe deze samenhangen met welbevinden. Dit om na te gaan welke deelnemers het meeste baat hebben bij de interventie. Voor de doeleinden van dit onderzoek hebben 275 deelnemers in de leeftijd van 18 tot 65 jaar ofwel deelgenomen aan de zelfhulpcursus ‘Dit is jouw leven’, of kwamen op een wachtlijst als controlegroep. De cursus bestaat uit 8 lessen die in 10 weken werden doorlopen. Elke week stond een ander onderwerp centraal. De deelnemers ontvingen wekelijks proces- en inhoudelijke ondersteuning van een getrainde begeleider via e-mail. De resultaten laten gunstige en significante uitkomsten zien voor de mate van welbevinden direct na afloop van de cursus en na 6 maanden. Er worden aanbevelingen gedaan en de beperkingen van dit onderzoek worden besproken.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/67087
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page