University of Twente Student Theses

Login

Thinking inside the eHealth box : een inventarisatie naar de wensen en behoeften van psychologen in de generalistische basis ggz ten aanzien van de inzet van eHealth binnen depressiezorg

Holtkamp, K. (2015) Thinking inside the eHealth box : een inventarisatie naar de wensen en behoeften van psychologen in de generalistische basis ggz ten aanzien van de inzet van eHealth binnen depressiezorg.

[img] PDF
4MB
Abstract:Achtergrond: Zorgverzekeraars eisen steeds vaker dat eHealth, de toepassing van informatie- en communicatietechnologie ten dienste van de gezondheidszorg, een belangrijke rol in het zorgproces krijgt toebedeeld. Vanaf 2015 is ook Raadthuys Psychologen verplicht om 20% van hun zorg in de vorm van eHealth aan te bieden. Echter, doordat veel projecten de experimentele fase niet overleven, was het belangrijk om eerst inzicht te krijgen in hoe hulpverleners tegenover het gebruik van eHealth staan. Binnen Raadthuys Psychologen werd hierbij de focus gelegd op de inzet van eHealth binnen de zorg aan patiënten met depressie. Doel: Doel van het onderzoek was vast te stellen op welke manier eHealth geïntegreerd kan worden in de reguliere zorg aan patiënten met depressieve klachten binnen de generalistische basis ggz. Hiervoor werden de medewerkers van Raadthuys Psychologen naar hun wensen en behoeften ten aanzien van de inzet van eHealth gevraagd. Methode: Het onderzoek werd uitgevoerd in twee fasen. In de eerste verkennende fase hebben individuele interviews met zes psychologen plaatsgevonden om een beeld te krijgen van de opbouw van het zorgtraject, evenals de meningen van medewerkers ten aanzien van het zorgtraject en het gebruik van eHealth hierin. In de tweede fase werd de informatie uit de eerste fase vertaald naar persuasieve en technische elementen van een eHealth toepassing. Hiervoor werden prototypes in een focusgroep aan medewerkers voorgelegd en getoetst. Verder werden de medewerkers door middel van card sorting betrokken bij de vormgeving van de opbouw en structuur van een toepassing. Resultaten: Volgens de medewerkers worden kansen voor de inzet van eHealth vooral gezien in de vorm van: een online portaal met digitale behandelinformatie en opdrachten, een applicatie voor het opstellen van behandelplannen en een tool ter bevordering van de behandelinhoudelijke communicatie. Persuasieve design elementen, die door de medewerkers als belangrijk werden ervaren en bij de ontwikkeling van een tool in aanmerking genomen moeten worden, zijn primary support functies, in de vorm van self-monitoring en personalization, evenals social support functies, als social facilitation en social learning. Conclusie: Binnen Raadthuys Psychologen lijkt communicatie een belangrijke sleutelfactor te zijn, die een bijdrage kan leveren aan het oplossen van belemmerende factoren van het zorgproces, als moeite met het maken van behandelkeuzes en een gebrek aan overleg. Daarom wordt aanbevolen dat de praktijk gebruik maakt van een videochat systeem, ter verbetering van de onderlinge informatie-uitwisseling. Er kan hiervoor een beroep worden gedaan op reeds bestaande tool, mits deze voldoen aan de door de medewerkers geuitte ontwerp-eisen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/67093
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page