University of Twente Student Theses

Login

Bipolariteit het hoofd bieden

Horst, P.J.H. van der (2015) Bipolariteit het hoofd bieden.

[img] PDF
1MB
Abstract:Achtergrond- De copingstijl die mensen met een bipolaire stoornis gebruiken om met levensgebeurtenissen om te gaan, heeft invloed op het verloop van ziekte en herstel. Mensen met een bipolaire stoornis blijken vaak geen effectieve copingstijl te hanteren. Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben van de gehanteerde copingstijl in zowel de stabiele- als instabiele periode van een bipolaire stoornis en de adequatie hiervan. Bewustwording van deze informatie kan zelfmanagement bevorderen. De hoofdvraag van deze exploratieve pilot luidt: ‘Wat is de samenhang tussen de gebruikte copingstijl en de mate van stabiliteit bij mensen met een bipolaire stoornis?’ Met daarbij de kwalitatieve deelvraag: ‘Wat is het praktische effect van de gehanteerde copingstijl op de situatie en hoe wordt de omgang met de situatie door mensen met een bipolaire stoornis zelf ervaren in een periode van minder stemmingsklachten ten opzichte van een periode met meer stemmingsklachten?’ Methode- De samenhang tussen stabiliteit en coping wordt bij twee klinische behandelgroepen onderzocht door de variabelen ritme en stemming te correleren met de UCL. Tevens wordt middels een kwalitatieve vragenlijst onderzocht hoe de gehanteerde copingstijlen tijdens een meer- en minder stabiele periode worden ervaren. Resultaten- Er is slechts een te benoemen samenhang gevonden tussen een verminderde stabiliteit en het gebruik van de copingstijlen ‘palliatieve reactie’, ‘sociale steun zoeken’ en ‘gerustellende gedachten’. Het praktische effect en de retrospectieve waardering van de gebruikte copingstijlen geven een duidelijkere verdeling. Er werden positievere effecten van coping beschreven tijdens een stabiele periode en negatievere effecten tijdens een minder stabiele periode. Conclusie- Dit onderzoek geeft aanwijzingen dat de onderverdeling tussen adequate- en niet adequate copingstijlen gekoppelt aan een meer- of minder stabiele episode niet eenduidig te stellen is. Informatie over de context lijkt bij de bepaling hiervan meer van belang.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/67094
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page