University of Twente Student Theses

Login

Een tijdreis door het leven : een pilot studie naar het ophalen van specifieke positieve herinneringen bij ouderen met een verminderd welbevinden en depressieklachten

Huijsman, B. (2015) Een tijdreis door het leven : een pilot studie naar het ophalen van specifieke positieve herinneringen bij ouderen met een verminderd welbevinden en depressieklachten.

[img] PDF
770kB
Abstract:Inleiding: Doormiddel van de life-review interventie Dierbare herinneringen zijn herinneringen opgehaald bij ouderen met als doel om de depressieklachten te verminderen en het welbevinden te verbeteren. Daarnaast is ook gekeken of er een relatie is tussen de specifieke, positieve opgehaalde herinneringen en de depressieklachten en het welbevinden van de ouderen. Doorgaans gaan therapeuten en onderzoekers met de ouderen in gesprek, in de huidige pilot studie gaan vrijwilligers met de ouderen in gesprek om de specifieke herinneringen op te halen. Methode: De vrijwilligers zijn met de vijf ouderen in gesprek gegaan en de ouderen hebben daarbij specifieke, positieve herinneringen opgehaald uit verschillende perioden van het leven, deze gesprekken zijn opgenomen. Aan de hand van deze gesprekken zijn de herinneringen in verschillende categorieën ingedeeld (specifiek positief en negatief, algemeen positief en negatief). Om te kunnen zien of er een significant verschil is tussen de voor- en nameting op zowel de GDS-8 als de MHC-SF is er een gepaarde t-test uitgevoerd. Vanwege de kleine steekproef is gekozen voor een individuele analyse van de ‘reliable change’(RC), voor zowel de depressieklachten als het welbevinden. Er is een Friedman toets uitgevoerd om te onderzoeken of naarmate de interventie vorderende meer specifieke, positieve herinneringen zijn opgehaald. Er is een correlatie van Spearman uitgevoerd, om te kijken of er een mogelijke trend te zien is tussen de soorten herinneringen en de depressieklachten en het welbevinden. Resultaten: Op groepsniveau kan niet worden gesproken van een significante verandering op depressieklachten en het welbevinden. Op individueel niveau zijn er significante verschillen gevonden (depressieklachten en welbevinden). Tussen het ophalen van specifieke, positieve herinneringen en de depressieklachten is een beweging richting een trend gevonden. Voor de overige soorten herinneringen en depressieklachten en het welbevinden is geen verband gevonden. Discussie: Vanuit de individuele analyse zijn er significante verschillen gevonden. Aan de hand van de uitkomsten kan gesteld worden dat vrijwilligers de interventie Dierbare herinneringen kunnen uitvoeren. Voor toekomstig onderzoek verdient een grotere steekproef de aanbeveling. Er zijn nog voldoende aanknopingspunten om verder onderzoek uit te voeren binnen deze specifieke interventie.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/67095
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page