University of Twente Student Theses

Login

Werktevredenheid : een longitudinale studie over het verloop van aspecten van werktevredenheid tussen verschillende dienstverbanden

Langeslag, Y.W. (2015) Werktevredenheid : een longitudinale studie over het verloop van aspecten van werktevredenheid tussen verschillende dienstverbanden.

[img] PDF
548kB
Abstract:Probleemstelling. Hoe tevreden blijven we eigenlijk met ons werk? Deze vraag was de aanleiding voor dit onderzoek naar verschillende aspecten van werktevredenheid (tevredenheid met het loon, met het soort werk, met de sfeer onder collega’s, met de loopbaan tot nu toe en met de werktijden), waarbij verschillende dienstverbanden (werknemers in vaste dienst, werknemers in tijdelijke dienst, zelfstandigen en directeuren) met elkaar zijn vergeleken over een periode van vijf jaar. Hierbij zijn de aspecten van werktevredenheid onderverdeeld in tevredenheid met de work-role inputs (dat wat je investeert in het werk) en work-role outputs (dat wat het oplevert). De verwachting was een afname te vinden op alle aspecten van werktevredenheid en een verschil te vinden in tevredenheid met de work-role inputs en work-role outputs tussen de verschillende dienstverbanden. Methoden. Er is gebruik gemaakt van data van het LISS Panel (N= 1589), waarbij gestandaardiseerde vragenlijsten jaarlijks zijn afgenomen over een periode van vijf jaar. Deze data is geanalyseerd met repeated measures ANOVA’s en de verschillen zijn onder de loep genomen door middel van post hoc tests. Tevens zijn de correlaties berekend om het verband tussen de aspecten van werktevredenheid en algemene werktevredenheid vast te stellen. Resultaten. Er is een afname gevonden over een periode van vijf jaar bij algemene werktevredenheid en tevredenheid met het soort werk. Bij de andere vier aspecten van werktevredenheid was geen afname zichtbaar. Met betrekking tot het groepseffect zijn er per aspect verschillen gevonden, maar er is geen enkel dienstverband die op alle aspecten verschilt van een ander. Er is geen interactie-effect gevonden. Conclusie. Er zijn verschillen gevonden op specifieke aspecten van werktevredenheid en algemene werktevredenheid tussen de dienstverbanden. Nieuw onderzoek zou specifiekere informatie kunnen vergaren over het ontstaan van deze verschillen in werktevredenheid. De onderverdeling in work-role inputs en work-role outputs is niet van meerwaarde geweest. Er is tevens een afname in algemene werktevredenheid en tevredenheid met het soort werk geconstateerd. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de verklaring van deze afname en mogelijkheden creëren om deze afname te stoppen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/67096
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page