University of Twente Student Theses

Login

Ontwerpeisen voor een herstelondersteunend online platform voor psychisch kwetsbare mensen

Lindt, M. (2015) Ontwerpeisen voor een herstelondersteunend online platform voor psychisch kwetsbare mensen.

[img] PDF
231kB
Abstract:Achtergrond: Binnen de Nederlandse GGZ vinden herstructureringen plaats, waardoor in toenemende mate meer zelfmanagement van mensen uit psychisch kwetsbare groepen wordt gevraagd. Voor veel mensen, die psychisch kwetsbaar zijn, is dit een ingewikkeld probleem, omdat ze meestal over een beperkt sociaal netwerk beschikken en daardoor minder sociale steun ervaren. Om deze doelgroep een mogelijkheid te bieden om door nieuwe sociale contacten weer hun eigen sterke kanten te ontdekken en daardoor beter te kunnen herstellen, wordt in deze studie onderzoek naar de vereiste voor een herstelondersteunend online platform gedaan. Het doel van deze studie is om voldoende informatie over de behoeftes aan het platform in kaart te brengen om op basis daarvan een prototype te kunnen ontwikkelen. Methode: De gebruikte methodes zijn een verkennend literatuuronderzoek en een interviewstudie in het kader van de CeHRes (Center for eHealth Research and Disease Management) roadmap en Human Centered Design. Aan de hand van de literatuurstudie wordt informatie over het sociale netwerk van mensen in herstel, de voor- en de nadelen van sociale online platforms, inhoudelijke voorwaarden en de behoeftes van de cliënten aan het platform in kaart gebracht. Middels de interviewstudie worden de behoeftes van twaalf cliënten in de praktijk uitgevraagd. Afsluitend worden de uitkomsten van het literatuur-onderzoek en de interviewstudie vergeleken en wordt gekeken of een samenhang zichtbaar is. Resultaten: Uit beide onderzoeken blijkt dat het sociale netwerk van mensen in psychisch herstel beperkt is. Hierdoor beleven psychisch kwetsbare mensen minder sociale steun, hoewel er behoefte aan het vergroten van het sociale netwerk en het beleven van meer steun bestaat. Volgens de resultaten uit het interview zou de herstelondersteunend online platform een hulpbron voor het leggen van nieuwe contacten en het ervaren van meer sociale steun zou kunnen zijn. De behoeftes betreffende de randvoorwaarden aan de herstelondersteunend online platform zijn in beide onderzoeken vooral gericht op tools die het mogelijk maken om in contact te komen. Voorbeelden hiervan zijn forums of chats. De doelstellingen van de cliënten om het platform te gebruiken kunnen worden samengevat in het willen vergroten van het sociale netwerk en het ervaren van meer sociale steun. Conclusie: De studie heeft aangetoond dat psychisch kwetsbare mensen behoefte aan een herstelondersteunend platform hebben. Deze studie laat zien dat de sociale steun volgens de cliënten door de online platform verhoogd zou kunnen worden. Psychisch kwetsbare mensen zouden zich door de steun van anderen weer bewust kunnen worden over eigen sterke kanten, waardoor als gevolg hun herstel verbeterd zou kunnen worden.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/67099
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page