University of Twente Student Theses

Login

Mobiele toepassingen ter bevordering van gezonde leefstijlthema's op het gebied van beweging, voeding en seksuele gezondheid van lager opgeleide jongeren : een systematische literatuurstudie en gebruikersstudie

Markerink, L. (2015) Mobiele toepassingen ter bevordering van gezonde leefstijlthema's op het gebied van beweging, voeding en seksuele gezondheid van lager opgeleide jongeren : een systematische literatuurstudie en gebruikersstudie.

[img] PDF
1MB
Abstract:Achtergrond: Jongeren, met name lager opgeleide jongeren, zijn gevoelig voor het ontwikkelen van een ongezonde leefstijl op verschillende aspecten die van invloed zijn op gezondheidsgedrag, waaronder voeding, beweging en seksuele gezondheid. Het inzetten van eHealth in de vorm van mobiele toepassingen ter bevordering van gezondheidsgedrag (mHealth) is tegenwoordig een opkomende manier om gezondheidsgerelateerde informatie te verspreiden. Daarom is het van belang inzicht te krijgen in de kenmerken en uitkomsten van bestaande applicaties. Doel: Het doel van deze studie is inzicht bieden in wat er bekend is over mobiele toepassingen gericht op de leefstijlthema’s voeding, beweging en seksuele gezondheid en uitspraak te doen over huidig onderzoek naar deze applicaties. Verder is een gebruikersevaluatie gedaan naar een applicatie voor seksuele gezondheid om te analyseren in hoeverre resultaten overeenkomen met de literatuur. Methode: Analyseren van studies die mobiele toepassingen ter bevordering van de gezondheid binnen genoemde leefstijlthema’s betrekken in hun onderzoeken aan de hand van een ‘systematic review’ en een gebruikersevaluatie naar de geschiktheid van de applicatie waarbij ‘think aloud’ is toegepast. Resultaten: Er zijn 21 studies geanalyseerd op het gebied van voeding (n=12), beweging (n=9), en seksuele gezondheid (n=5), waarvan ‘promotion’ meestal het doel was (n=8). ‘Text messaging’ werd het meest ingezet (n=8). Weinig studies hebben zich gericht op de groep met een lagere sociaaleconomische status (n=5). Er is een gebruikersevaluatie naar de applicatie ‘Beter in bed’ uitgevoerd (n=3). ‘DIAL’ en ‘CRED’ zijn hoog beoordeeld. ‘CONT’ en ‘PPER’ zijn gemiddeld gescoord. De applicatie werd over het algemeen positief beoordeeld. Discussie: Er waren weinig studies die RCT’s waren, een voor- en nameting gebruikten en/of controlegroep hadden en vaak waren er geen ‘follow up’ uitkomsten waardoor uitpraken over de resultaen beperkt waren. Onderzoek dient persoonlijke uitkomsten te bestuderen om aansluiting te vinden op gebruikers. Studies naar ‘real time feedback’ zijn nodig omdat de bruikbaarheid onduidelijk is en onderzoek naar ‘text messaging’ en het inzetten van doelenregistratie en video’s lijken effectief. Sociale netwerken verdienen volgens onderzoek aandacht met oog op privacy en sociale wenselijkheid. Hoewel de applicatie positief werd beoordeeld dient onderzoek ‘CONT’ en ‘PPER’ nader te analyseren. ‘DIAL’ kreeg een hoge score maar het postinterview liet zien dat de navigatie aandacht verdient. ‘SOCI’ kreeg een redelijke score terwijl de applicatie hier niet op gericht is. Conclusie: Meer onderzoek naar jongeren met een lagere SES en hun voorkeuren omtrent mobiele toepassingen is nodig. Er zijn meer kwaliteitsstudies nodig zodat uitkomsten effectieve onderdelen kunnen identificeren en toekomstig design hierop kan aansluiten. De effectieve kenmerken van SMS berichten zouden kunnen worden verwerkt in toekomstige applicaties, zoals het stellen van doelen, gedragsregistratie en eventueel ‘real time feedback’ en sociale netwerken. Vervolgonderzoek naar BIB voor informatie over seksuele gezondheid is relevant.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/67100
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page