University of Twente Student Theses

Login

De representativiteit van een onderzoekspopulatie met PTSS : een onderzoek naar de representativiteit van de deelnemers aan een RCT naar de effectiviteit van Welbevindentherapie in de rehabilitatiefase van traumabehandeling

Vries, J.J. de (2015) De representativiteit van een onderzoekspopulatie met PTSS : een onderzoek naar de representativiteit van de deelnemers aan een RCT naar de effectiviteit van Welbevindentherapie in de rehabilitatiefase van traumabehandeling.

[img] PDF
713kB
Abstract:Achtergrond : Sinds maart 2014 loopt er bij het Centrum voor Psychotrauma, onderdeel van Mediant GGZ, een gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek (RCT) naar de effectiviteit van Welbevindentherapie (WBT) in de rehabilitatiefase van traumabehandeling. In dit huidige onderzoek wordt de representativiteit op basis van demografische en klinische gegevens van de voorlopige onderzoekspopulatie aan de RCT onder de loep genomen. Dit is relevant omdat de uitkomst hiervan in grote mate bepaalt of de conclusies op basis van de RCT gegeneraliseerd kunnen worden naar de totale cliëntenpopulatie bij het Centrum. De volgende onderzoeksvraag is geformuleerd: Is de onderzoekspopulatie die deelneemt aan de rehabilitatiefase binnen de RCT een representatieve groep voor cliënten na de verwerkingsfase binnen het Centrum voor Psychotrauma? Methode : Om te onderzoeken of de onderzoekspopulatie binnen bovengenoemde RCT een representatieve groep is voor cliënten in de rehabilitatiefase bij het Centrum voor Psychotrauma, zijn er vergelijkingen gemaakt met twee verschillende groepen. Zo zijn de deelnemers binnen de RCT vergeleken met een groep cliënten bij het Centrum voor Psychotrauma uit een onderzoek van Açikel (2014). In die studie is de mate van welbevinden van een groep cliënten na de verwerkingsfase onderzocht. Deze groep bestaat uit 43 cliënten (10 man, 33 vrouw) met een gemiddelde leeftijd van 37,09 jaar (SD=13,89). Daarnaast is de onderzoekspopulatie aan de RCT vergeleken met de groep niet-deelnemers aan de RCT. Deze groep bestaat uit potentiële deelnemers die direct hebben aangegeven niet mee te willen doen aan de RCT, of die vanwege verschillende in- en exclusiecriteria gedurende het proces zijn uitgesloten van deelname. Resultaten – De dataverzameling voor het huidige onderzoek heeft gelopen van 1 maart 2014 tot 1 december 2014. In die tijd zijn 25 cliënten (10 man, 15 vrouw) met een gemiddelde leeftijd van 40,56 jaar (SD=13,18) geïncludeerd voor deelname aan de RCT. Er zijn 19 niet-deelnemers (10 man, 9 vrouw) met een gemiddelde leeftijd van 38,63 jaar (SD=12,44). De resultaten laten zien dat er geen significante verschillen bestaan in welbevinden en traumaklachten (MHC-SF, PTSS-klachtenschaal) tussen de groepen. Ook zijn er geen significante verschillen gevonden in demografische gegevens (geslacht, leeftijd) en het type verwerkingstherapie. Conclusie : Op basis van een analyse van de huidige dataset kan worden gesteld dat de onderzoekspopulatie aan de RCT een representatieve groep is voor cliënten na de verwerkingsfase bij het Centrum voor Psychotrauma. De aanbeveling van Açikel (2014) naar aanleiding van zijn onderzoek luidde om in de geestelijke gezondheidszorg te screenen op de mate van welbevinden en de cliënten met een laag welbevinden de mogelijkheid geven tot het verhogen ervan middels de WBT. Uit het huidige onderzoek is echter gebleken dat juist de cliënten met al een hogere mate van welbevinden interesse hebben in een behandeling in de rehabilitatiefase en derhalve meedoen aan de RCT. De mogelijke implicaties hiervan voor de effectiviteit van de WBT zullen worden besproken.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/67152
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page